خودتان را در آینده‌تان تصور کنید

یکی از ویژگی‌های موفق‌ترین دانش‌آموزانِ رشته‌ی تجربی این است که به آینده‌ی خود و راهی که پیشِ رو دارند توجه می‌کنند.

خودتان را در آینده‌تان تصور کنید

یکی از ویژگی‌های موفق‌ترین دانش‌آموزانِ رشته‌ی تجربی این است که به آینده‌ی خود و راهی که پیشِ رو دارند توجه می‌کنند. آن‌ها خیلی وقت‌ها به آینده می‌اندیشند و خودشان را با روپوش سفید دکتری یا پیج شدن در بخش مورد علاقه‌شان با آن پرستیژِ باکلاسِ دکتر بودن تصور می‌کنند و باور دارند که خیلی چیزها قابل تغییر است و بر کارها و اقداماتی که می‌توانند جهت خلق آینده‌ی مطلوبشان انجام دهند تمرکز می‌کنند و آن موقع است که به ذوق رسیدن به هدف برای خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند و مصمم پای اهدافشان می‌ایستند تا جایگاهشان را کسی دیگر نرباید.

از تفریح، کار، خواب و شاید از خانواده دور می‌شوند تا در آینده‌ای نه چندان دور با لذتی چند برابر در اختیار خودشان، کارشان و خانواده‌شان باشند.

خودتان را در آینده‌تان تصور کنید و از جایگاهتان لذت برید و برای تبدیل این لذتِ شیرین به واقعیت به شدت و بیش از پیش تلاش کنید. چرا که اگر این اتفاق نیفتد افراد دیگری که نسبت به شما تلاش بیشتری کرده‌اند جایگزین شما خواهند شد.