گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور

به نظرم برنامه‌ی راهبردی منطقی و متعادل بود و می‌توانستم مباحث آن را در دو هفته بخوانم. مرور‌ها هم باعث می‌شد چیزی را فراموش نکنم.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور

طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی منطقه‌ی 1 و رتبه‌ی 2 کشور از اصفهان:

پدر و مادرم از من توقع نداشتند که رتبه‌ی تک‌رقمی شوم
از چه زمانی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای شرکت کردی؟

از چهارم دبیرستان در 17 آزمون برنامه‌ای شرکت کردم.


برنامه‌ی راهبردی از نظر شما چه ویژگی‌های مهمی دارد؟

به نظرم برنامه‌ی راهبردی منطقی و متعادل بود و می‌توانستم مباحث آن را در دو هفته بخوانم. مرور‌ها هم باعث می‌شد چیزی را فراموش نکنم.


از چه ترازی شروع کردی و چه‌قدر پیشرفت داشتی؟

اولین ترازم 8000 بود و بالاترین ترازم به 8500 رسید.


عامل این ثبات و پیشرفت را چه می‌دانی؟

تلاشم متداوم و پیوسته بود و نتیجه‌ی 12 سال تلاش خودم را دیدم.

طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور


از چه زمانی تصمیم گرفتی که تلاش پیوسته باعث موفقیت می‌شود؟

وقتی پنجم دبستان در آزمون تیزهوشان قبول شدم متوجه شدم بدون رفتن به کلاس‌ تقویتی هم می‌توانم با تلاش پیوسته به نتیجه برسم. همیشه وظیفه‌ی خودم می‌دانستم که خوب درس بخوانم.


از بین این سه عامل یعنی تلاش، هوش و مهارت‌های فراشناخت، برای کدام‌یک سهم بیش‌تری برای موفقیت قائل هستی؟

به نظرم همه‌ی این عوامل مهم‌اند اما تلاش و مهارت‌های فراشناختی بیش‌ترین سهم را دارند.

طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور


آیا در سال آخر روش مطالعه‌ی هر درس‌ را پیدا کردی؟

قبل از سال چهارم با درس دین و زندگی خیلی مشکل داشتم و نمراتم خوب نبود. سال چهارم خیلی تلاش کردم تا نقطه‌ی ضعفم را به نقطه‌ی قوتم تبدیل کنم. سعی کردم پیام آیات را خودم استخراج کنم و روش آن را یاد گرفتم. در کنکور نمره‌ام 85 شد و طبق آمار در کانون در این درس نفر اول شدم.


فکر می‌کنی پدر و مادرت چه کار آموزشی خاصی برایت انجام داده‌اند؟

من دوست داشتم در درس خواندن مستقل باشم و پدر و مادرم هم به تقویت این ویژگی در من کمک کردند. کار مهمی که برایم انجام دادند فراهم کردن محیط آرام بود و از من توقع نداشتند که رتبه‌ی تک‌رقمی شوم و از این لحاظ مرا تحت فشار نگذاشتند.


خودت را در یک جمله تعریف کن.

کارم را آهسته و پیوسته جلو بردم و نتیجه گرفتم.

طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور