روش ضربدر و منفی

روش ضربدر منها یکی ازسه روش مدیریت زمان در جلسه آزمون است.

روش ضربدر و منفی

در آزمون، از نظر میزان تسلط و آمادگی در پاسخ‌گویی، سه گروه سؤال وجود دارد:

سؤالاتی که یادگیری شما در آن‌ها کامل است و به‌خوبی می‌توانید پاسخ دهید و به‌راحتی در زمان پاسخ‌گویی تست یا کم‌تر به آن پاسخ می‌دهید.

سؤالاتی که یادگیری شما در آ‌ن‌ها ناقص بوده و در پاسخ‌گویی به آن‌ها بین گزینه‌ها شک دارید؛برای این سؤالات علامت ضربدر را به نشانه‌ی شک‌دار بودن کنار سؤال در دفترچه‌ی سؤال قرار می‌دهید. 

سؤالاتی که بلد نیستید، در پاسخ‌گویی به این سؤالات علامت منها کنار آن سؤال قرار می‌دهید.روش ضربدر و منفی

توصیه می شود سوال ها را به ترتیب و همان طور که در دفترچه است پاسخ دهید. اما همه ی سوال ها سطح دشواری شان یکسان نیست و تسلط شما هم در همه ی مباحث برابرنیست برخی مباحث را بهتر یاد گرفته اید و دربرخی مباحث تسلط تان کمتر است .برخی سوال ها هم جدید و ابتکاری هستند ودر لحظات ارشمیدسی در ذهن شما جرقه می زنند و با سماجت پیوسته راه به جایی نمی برید باید از سوال هایی که بلد نیستید و سوال هایی که در آن ها شک دارید و سوال هایی که بلد هستید اما وقت گیر هستند بگذرید . 

به دو مهارت نیاز دارید یکی مهارت فراشناختی برای آن که این گونه سوال ها را تشخیص دهید و دوم به مهارت هوش هیجانی برای این که اراده کنید و از این سوال ها بگذرید .اولین گام در کم کردن اشتباهات، یادگیری تکنیک ضربدر و منها و اجرای آن هنگام آزمون است 

ریتم و آهنگ سوال ها در کنکورهای چندین سال اخیر نسبتا تثبیت شده است بسیاری از دانش آموزان در درس های مختلف می دانند که کدام انواع سوال ها وقت گیر هستند و می توانند در نوبت اول آن ها را پاسخ ندهند و در نوبت دوم و در زمان استراتژی بازگشت به سراغ آن ها بروند .

البته برخی هم راه میانه را انتخاب می کنند و می گویند سوال را می بینم و آن گاه تشخیص می دهم که آیا جزء سوال هایی است که باید نوبت اول کنار بگذارم یا این که در همان نوبت اول پاسخ دهم .

این که تشخیص دهید در کدام درس در سرجلسه تصمیم خواهیدگرفت که چه سوالی را کنار بگذارید و در کدام درس ها از ابتدا و قبل از جلسه ی آزمون تصمیم قطعی برای کنار گذاشتن برخی انواع سوال ها در بار اول دارید و این موضوع که کدام انواع سوال ها را در بارنخست کنار بگذارید به مهارت فراشناختی شما و میزان تسلط و نیازهای شما بستگی دارد. روش ضربدر و منفی

هر دانش آموز باید این انواع سوال ها را برای خود تشخیص دهد .باید این مهارت را در منزل بارها و بارها تمرین کنید تا توانایی تشخیص نوع سوال را در خودتان تقویت کنید . توصیه می شود در هفته ی پایانی این تصمیم ها را برای خودتان واضح و شفاف کنید .با پدر و مادر خود این تصمیم هایتان را در میان بگذارید با ایشان گفت وگو کنید و دلایلی را که برای هر تصمیم دارید به ایشان بگویید و از مشورت ایشان هم کمک بگیرید وسپس تصمیم های خود را روی کاغذ یادداشت کنید.