برنامه راهبردی آزمون ها

صفحه دانلود برنامه راهبردی یکی از صفحات پر طرفدار سایت کانون است.

برنامه راهبردی آزمون ها

صفحه دانلود برنامه راهبردی یکی از صفحات پر طرفدار سایت کانون است که تقریبا هر دانش آموزی که به سایت سر میزند حداقل یکبار از این صفحه بازدید می کند. برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها برای همه یکسان و مطابق با برنامه‌ریزی آموزش و پرورش و بودجه‌بندی مدارس است.‌ طبق این برنامه، همه‌ی دانش‌آموزان در سراسر کشور باید مبحث مشخص ‌‌شده را برای آزمون مطالعه کنند و در آزمون حضور یابند. برنامه‌ی راهبردی حکم نقشه‌ی راه را در مسیر کنکور دارد. بیش از 60 درصد درس‌های کنکور باید در تابستان مرور شوند. این حجم بالا نیاز به برنامه‌ی حساب‌شده دارد تا دانش‌آموزان را از سردرگمی برهاند. رسیدن به اهداف بزرگ از طریق پیمودن اهداف کوچک امکان‌پذیر است.

برنامه‌ی راهبردی، مشاور و همراهی است که چگونگی تقسیم‌بندی مطالب، طبقه‌بندی مباحث، ارتباط‌پذیر کردن مفاهیم مربوط به سال‌های تحصیلی مختلف، بازیابی و مرور و ایجاد نظم در برقراری تعامل منطقی با درس‌ها را برای یادگیری مفهومی فراهم می‌سازد. نمونه‌های نام‌برده را می‌توانید به‌راحتی در محتوای برنامه‌ی راهبردی مشاهده کنید. نکته‌ی مهم دیگر در مورد اهمیت توجه به برنامه‌ی راهبردی این است که هر کس می‌تواند مانند یک مشاور باتجربه برای خود برنامه‌ریزی شخصی داشته باشد و به فعالیت‌های هفتگی خود نظم دهد؛ پس ارزش خودنظم‌دهی برنامه‌ی راهبردی را دست‌کم نگیرید.

با توجه به پیشرفت حجم قابل توجهی از مطالب درسی در مدرسه و برای ارتقای کیفیت مطالعه و افزایش اعتماد‌به‌نفس خود از امروز با نگاه متفاوت‌تری از برنامه‌ی راهبردی استفاده کنید.

برنامه راهبردی آزمون هاکارشناسان مجرب در انتخاب مباحث و زمان آزمون‌ها با منطق عمل کرده‌اند و درس‌هایی که بیش‌ترین بودجه‌بندی را در کنکور دارند چندین بار در آزمون‌ها تکرار می‌شوند. برنامه‌ی راهبردی نه خیلی سنگین و نه خیلی سبک است.از ویژگی های برنامه راهبردی: پیمانه ها ، زوج درس ها، آزمون گواه، ایستگاه های جبرانی، پنجره باز، چند تا از ده تا.. است.در برنامه راهبردی فاصله زمانی دو آزمون رعایت شده و همچنین با کتاب درسی و مدرسه هماهنگ است. 

«هیچ کاری سخت نیست اگر به کار های کوچکتر تقسیم شود.»


دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون 

مرتضی فیض عارفی