اعلام تقویم آموزشی دانشگاه‌های بزرگ

تقویم آموزشی دانشگاه‌های مختلف کشور برای سال تحصیلی 97-98 اعلام شده است که براساس آن کلاس‌های درس مراکز آموزشی از 24 شهریورماه آغاز می‌شود.

اعلام تقویم آموزشی دانشگاه‌های بزرگ

تقویم آموزشی دانشگاه های مختلف کشور برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ اعلام شده است که براساس آن کلاس های درس مراکز آموزشی از ۲۴ شهریورماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تقویم آموزشی دانشگاه های مختلف کشور دانشجویان می توانند از اوایل شهریورماه نسبت به انتخاب واحد دروس اقدام کنند.

کلاس های درس دانشگاه های مختلف کشور از ۲۴ شهریورماه آغاز می شود و تا نیمه دی ماه ادامه دارد.

امتحانات نیمسال اول تحصیلی سال ۹۷-۹۸ دانشگاه ها نیز از نیمه دی ماه آغاز و تا اوایل بهمن ماه ادامه دارد.

جدول تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشگاه های بزرگ کشور

ردیفنام دانشگاهانتخاب واحدآغاز کلاسپایان کلاسآغاز امتحانپایان امتحان
۱اراک۱۷ تا ۲۰ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۲۲ دی۴ بهمن
۲ارومیه۱۷ تا ۲۳ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۵ دی۳ بهمن
۳اصفهان۱۷ تا ۲۱ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۳ دی۲۶ دی
۴الزهرا۱۷ تا ۱۹ شهریور۲۴ شهریور۱۳ دی۱۵ دی۳ دی
۵امام خمینی(ره)۱۸ تا ۲۱ شهریور۲۴ شهریور۱۳ دی۲۲ دی۱۴ بهمن
۶تبریز۱۷ تا ۲۳ شهریور۲۴ شهریور۱۳ دی۱۶ دی۲ بهمن
۷تربیت مدرس۳ تا ۷ شهریور۳۱ شهریور۱۹ دی۲۳ دی۱۱ بهمن
۸تهران۳ تا ۱۰ شهریور۳۱ شهریور۱۹ دی۲۲ دی۳ بهمن
۹خلیج فارس۱۱ تا ۱۸ شهریور۲۴ شهریور۱۳ دی۱۸ دییکم بهمن
۱۰خوارزمی۱۱ تا ۱۴ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۷ دی۳۰ دی
۱۱زابل۲۲ تا ۲۴ شهریور۲۴ شهریور۹ دی۱۵ دی۲۷ دی
۱۲زنجان۱۱ تا ۱۳ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۲۲ دی۴ بهمن
۱۳سمنان۱۸ تا ۲۱ شهریور۲۴ شهریور۱۳ دی۱۵ دی۲۷ دی
۱۴سیستان و بلوچستان۱۷ تا ۲۱ شهریور۲۴ شهریور۱۴ دی۱۵ دی۲۹ دی
۱۵شهید چمران اهواز۷ تا ۹ شهریور۲۴ شهریور۱۱ دی۱۲ دی۲۴ دی
۱۶شیراز۱۰ تا ۱۲ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۴ دی۲۹ دی
۱۷صنعتی امیرکبیر۱۷ تا ۱۸ شهریور۲۴ شهریور۸ دی۱۵ دی۲۷ دی
۱۸صنعتی خواجه نصیر۲۵ تا ۲۷ شهریور۳۱ شهریور۲۱ دی۲۲ دی۷ بهمن
۱۹صنعتی اصفهان۱۷ تا ۲۱ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۵ دی۳۰ دی
۲۰صنعتی شاهرود۱۶ تا ۲۰ شهریور۲۵ شهریور۱۳ دی۱۶ دی۲۸ دی
۲۱علامه طباطبایی۱۷ تا ۲۲ شهریور۲۵ شهریور۱۳ دی۱۶ دی۲۸ دی
۲۲علم و صنعت۱۷ تا ۲۱ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۲۲ دی۳ بهمن
۲۳فردوسی مشهد۱۰ تا ۲۰ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۹ دی۲ بهمن
۲۴قم۱۷ تا ۲۳ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۸ دی۳ بهمن
۲۵گیلان۴ تا ۱۱ شهریور۲۴ شهریور۱۲ دی۱۵ دییکم بهمن
۲۶هرمزگان۱۸ تا ۲۰ شهریور۲۴ شهریور-۱۵ دی۲۹ دی
۲۷کاشان۱۷ تا ۲۰ شهریور۳۱ شهریور۲۰ دی۲۲ دی۴ بهمنمنبع :