ویژه‌نامه: درخشش 123 رتبه‌ی زیر 10 کنکور 97 در یک روز باشکوه

ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 13897 با عنوان "درخشش 123 رتبه‌ی زیر 10 کنکور 97 در یک روز باشکوه را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.

ویژه‌نامه: درخشش 123 رتبه‌ی زیر 10 کنکور 97 در یک روز باشکوه


ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 13897 با عنوان "درخشش 123 رتبه‌ی زیر 10 کنکور 97 در یک روز باشکوه را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.


رتبه های یک رقمی کنکور 1397