فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97

فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97

فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97 را در ادامه مشاهده کنید...

فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نمی کردم ؟ ( 1 دقیقه)
فیلم کامل گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97 (6 دقیقه)