آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال سوم(فارغ‌التحصیلان)

آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال سوم(فارغ‌التحصیلان) آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال سوم(فارغ‌التحصیلان)

آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال سوم(فارغ‌التحصیلان)

در فایل‌های ضمیمه، مجموعه‌ سوالات تستی دروس اختصاصی سال سوم (ریاضی 3، آرایه‌های ادبی، تاریخ ادبیات 2 و روان‌شناسی) منطبق بر آزمون 16 شهریور فارغ‌التخصیلان قرار داده شده‌است.

محمد ابراهیم مازنی