آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال دوم(فارغ‌التحصیلان)

آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال دوم(فارغ‌التحصیلان) آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال دوم(فارغ‌التحصیلان)

آمادگی آزمون16 شهریور؛تست دروس اختصاصی سال دوم(فارغ‌التحصیلان)

در فایل‌های ضمیمه، مجموعه‌ سوالات تستی دروس اختصاصی سال اول و دوم (ریاضی 1، آمار و مدلسازی، اقتصاد و تاریخ ادبیات 1) منطبق بر آزمون 16 شهریور فارغ‌التخصیلان قرار داده شده‌است.

محمد ابراهیم مازنی