فیلم گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97

فیلم گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97 در ادامه مشاهده کنید...

فیلم گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97

فیلم گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97 در ادامه مشاهده کنید...

فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟ ( 1 دقیقه)
برنامه راهبردی کانون از نظرامیر حسین استقامت (1 دقیقه)
فیلم کامل گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97 (4 دقیقه)