فیلم گفتگو با آرمان زینالی رتبه 9 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با آرمان زینالی رتبه 9 تجربی کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم گفتگو با آرمان زینالی رتبه 9 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با آرمان زینالی رتبه 9 تجربی کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید...


فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟ ( 1 دقیقه)
ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر آرمان زینالی (1 دقیقه)
فیلم کامل گفتگو با آرمان زینالی رتبه 9 کنکور تجربی 97 (9 دقیقه)
جمع بندی نیم سال اول (قسمت اول ) از فارسی 2 یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : محمد نورانی