برنامه راهبردی و ایستگاه جبرانی

ایستگاه‌های جبرانی برای دانش آموزانی است که نتوانسته اند خود را به برنامه راهبردی کانون برسانند.

برنامه راهبردی و ایستگاه جبرانی

ایستگاه جبرانی

ویژگی دیگر برنامه‌ی راهبردی، وجود ایستگاه‌های جبرانی است. اگر به هر علتی نتوانید مباحث یک پروژه را مطالعه کنید، نگران نباشید؛ زیرا طی ۲ یا ۳ پروژه‌ی بعدی مباحث دوباره در برنامه قرار می‌گیرند تا دانش‌آموزان بتوانند عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.

استفاده از ایستگاه های جبرانی

دانش آموزان به دلایل گوناگون گاهی اوقات درس نمی خوانند یا از برنامه عقب می مانند این موضوع پدیده ای مشترک برای همه ی دانش آموزان است . در برنامه ی آزمون چند ایستگاه جبرانی قرار داده ایم تا دانش آموزان در این ایستگاه ها بتوانند عقب ماندگی ها را جبران کنند .

آزمون‌های ایستگاه جبرانی از مهم‌ترین رویدادهای برنامه‌ی راهبردی هستند که اگر برای این آزمون‌ها با برنامه‌ریزی صحیح پیش بروید افزایش تراز و درصد و بهبود موقعیت حتمی خواهد بود.

منطق این آزمون مرور آموخته‌ها، تثبیت یادگیری‌ها و جبران کم‌کاری و رفع یادگیری‌های ناقص است.ایستگاه‌های جبرانی بهترین فرصت برای مطالعه‌ی درس‌هایی است که قبلاً به آن‌ها کم‌توجهی شده است یا از زدن تست‌های آن قسمت بازمانده‌ایم؛  ایستگاه های جبرانی


در برنامه‏‌ی راهبردی آزمون‏‌ها به طور متوسط چهار ایستگاه جبرانی وجود دارد. این ایستگاه‏‌های جبرانی فضای امنی برای مطالعه‏‌ی دانش‌‏آموز ایجاد می‌‏کند تا هر زمان که دانش‌‏آموز از برنامه عقب ماند یا این‏‌که به نتیجه‌‏ی دلخواه خود نرسید مجبور نباشد به عقب برگردد و کم‏‌کاری‏‌های قبلی خود را جبران کند.

آرامش خاطر که ارمغان وجود فضای امن است باعث می‏‌شود دانش‏‌آموز بدون ترس از نتیجه به فکر یادگیری باشد و اگر نتوانست به برنامه‌‏ی آزمون برسد به فکر غیبت یا دست‌کاری نتیجه‏‌ی آزمون نیفتد. با آرامش خاطر، کم و کاستی‌های مطالعه‌‏ی خود را به ایستگاه جبرانی موکول کند. در این فضای امن مطالعاتی، زمینه برای پیشرفت درسی دانش‌‏آموز مهیا می‌‏شود