دفتر برنامه‌ریزی به شما اطمینان می‌دهد

فراموش نکنید که مهم‌تر از ثبت فعالیت‌ها و ساعت مطالعه‌ی روزانه در جدول‌های برنامه‌ریزی، یادگیری یک روش صحیح و اصولی برای برنامه‌ریزی است.

دفتر برنامه‌ریزی به شما اطمینان می‌دهد

دفتر برنامه‌ریزی کانون به شما اطمینان می‌دهد تا بهترین راه را برای موفقیت‌تان طراحی کنید. اولین و مهم‌ترین مزیت این دفتر، روش برنامه‌ریزی طراحی‌‌شده در آن است که دارای ویژگی‌های زیر است:

ویژگی اول: نگاه به گذشته، مهم‌ترین ویژگی دفتر برنامه‌ریزی است.

ویژگی دوم: برنامه‌ی هر فرد مربوط به خود اوست و با برنامه‌ی دیگران متفاوت است.

ویژگی سوم: نقش اصلی در این روش برنامه‌ریزی را خود شما دارید.

ویژگی چهارم: رقیب اصلی خودتان هستید. منظور از رقابت با خود این است که هر هفته تلاش کنید از هفته‌ی قبل بیش‌تر و بهتر بخوانید.

ویژگی پنجم:‌ در این روش، مقیاس زمانی برنامه به جای یک روز، یک هفته است.

در دفتر برنامه‌ریزی با توجه به این ویژگی‌ها، جدول‌هایی وجود دارد که فعالیت‌های روزانه‌ی خود را در آن ثبت می‌کنید.

فراموش نکنید که مهم‌تر از ثبت فعالیت‌ها و ساعت مطالعه‌ی روزانه در جدول‌های برنامه‌ریزی، یادگیری یک روش صحیح و اصولی برای برنامه‌ریزی است. این روش به شما کمک می‌کند تا در کنار ثبت فعالیت‌های روزانه و هفتگی، مطابق با نیاز‌های شخصی‌‌تان برنامه‌ریزی کنید. عامل مهم دیگر که به‌ کارامدی و جذابیت این دفتر می‌افزاید، مطالب آموزشی است که در فواصل گوناگون دفتر وجود دارد و مسیر دست‌یابی به هدف و روش‌های صحیح مطالعه و تست زدن را برای شما هموار می‌سازد.

علاوه بر این‌ها دفتر برنامه‌ریزی دو فایده‌ی اصلی دارد: افزایش ساعت مطالعه و بهبود کیفیت مطالعه.