تابستان فصل جبران است

کانونی‌های عزیز! توجه داشته باشید که از سؤالات این کتاب در آزمون‌های تابستان استفاده می‌شود و شما می‌توانید با مطالعه‌ی دقیق این کتاب به افزایش تراز خود کمک کنید.

تابستان فصل جبران است

تابستان فصل جبران نقاط ضعف است. شما می‌توانید با شرکت در آزمون‌های کانون در تابستان به نقاط ضعف سال آینده‌ی خود پی ببرید و قبل از آن‌که دیر شده باشد با راهنمایی‌های پشتیبان خود و معرفی کتاب مناسب در همین فصل به تسلط و تقویت آموخته‌های خود بپردازید. شما با شرکت در آزمون‌های کانون به بازیابی اطلاعات می‌پردازید و مباحث قوی و ضعیف خود را می‌یابید. برنامه‌ی راهبردی به صورتی تدوین شده است که می‌توانید برای هر آزمون با بازه‌ی زمانی دو هفته فقط با مطالعه و تست دو درس در روز (یک درس نگاه به گذشته و یک درس نگاه به آینده) نتیجه‌ی عالی از آزمون‌ها بگیرید. کتاب تابستان برای آزمون می‌تواند کمک بسیاری به شما کند. بهترین منبع مطالعاتی در تابستان، کتاب تابستان است. دلیل انتخاب این است که دارای دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است. با نگاه به گذشته تسلط، تمرکز و تثبیت مطالب بهتر انجام می‌شود و با نگاه به آینده می‌توانید با صرف زمان کمی از دانش‌آموزان دیگر سبقت بگیرید و در مهرماه وقت خود را صرف درس‌های دیگر کنید.

 کتاب تابستان شامل درس‌های اصلی ریاضی، علوم و فارسی سال گذشته و نیم‌سال اول سال آینده است. با مرور درس‌های سال گذشته می‌توانید مهارت، تثبیت و تسلط خود را بالاتر ببرید و نقاط قوت و ضعف خود را از سال گذشته بیابید. در تابستان که یک پنجره‌ی باز محسوب می‌شود می‌توانید با وقت بیش‌تری بر نقاط ضعف خود تمرکز کنید. در قسمت نگاه به آینده هم با صرف وقت بسیار کمی در روز می‌توانید با استفاده از کتاب تابستان درس‌های نیم‌سال اول ریاضی، فارسی و علوم را مطالعه و تمرین کنید. سطح کتاب تابستان برای تمام دانش‌آموزان مناسب است. دانش‌آموزانی هم که کانونی نیستند می‌توانند برای تقویت آموخته‌های خود از این کتاب کم‌حجم و پرمحتوا و دارای پاسخ کاملاً تشریحی استفاده کنند.

کانونی‌های عزیز! توجه داشته باشید که از سؤالات این کتاب در آزمون‌های تابستان استفاده می‌شود و شما می‌توانید با مطالعه‌ی دقیق این کتاب به افزایش تراز خود کمک کنید.