مقاله کاظم قلم چی : تحقیق چه می‌گوید ؟ دو روش برتر برای پیشرفت

امروزه ، در قرن بیست و یکم ، تحقیقات نقش مهمی در تشخیص و تایید روش‌های موثر برای پیشرفت آموزشی و یادگیری دانش آموزان و دانشجویان ایفا می‌کنند . باید به سراغ فراتحلیل ها

مقاله کاظم قلم چی : تحقیق چه می‌گوید ؟ دو روش برتر برای پیشرفت

امروزه ، در قرن بیست و یکم ، تحقیقات نقش مهمی در تشخیص و تایید روش های موثر برای  پیشرفت  آموزشی و یادگیری دانش آموزان و دانشجویان ایفا می کنند . باید به سراغ فراتحلیل ها رفت . فراتحلیل ،تحقیق هایی هستند که به صورت منظم  و علمی نتایج ده ها تحقیق معتبر را جمع بندی می کنند زیرا  نمی توان فقط به نتایج یک تحقیق دل خوش کرد و مطمئن بود زیرا ممکن است نتایج متنوع و گاه متناقض باشند .  به این نوع تحقیق ها  "فراتحلیل " یا "فراپژوهش" می گویند

بر اساس یک فراتحلیل  ، ده ها روش  رایج برای پیشرفت درسی دانش آموزان  جمع بندی شده است . میزان تاثیر هرکدام از روش ها نیز اندازه گیری شده اند . نتایج جالب است . دو روش موثرتر برای پیشرفت و موفقیت ، به ترتیب "بازخورد به دانش آموزان "  و " مهارت های فراشناختی دانش آموزان " است .

بازخورد به دانش آموزان مهم ترین و بیشترین  تاثیر را در پیشرفت و موفقیت ایفا می کند . بازخورد انواع متفاوتی دارد که می تواند به صورت بازخورد معلمان در کلاس درس ، بازخورد به صورت دیجیتال و بازخورد از طریق آزمون باشد . بازخورد زمانی موثر تر است که به قصد بهبود کار دانش آموز انجام شود . به همین دلیل دومین روش ، اهمیت پیدا می کند : کسب مهارت های فراشناختی ، یعنی این که هر دانش آموزی به طور واضح  تشخیص دهد کدام کارها و روش برای او موثرتر و مفید تر است .

 


مقاله کاظم قلم چی : تحقیق چه می‌گوید ؟ دو روش برتر برای پیشرفت
این تحقیقات طی چند سال اخیر انجام شده است اما 25 سال است که دانش آموزان کانونی هر دو هفته یک بار در آزمون های برنامه ای شرکت می کنند و بازخورد کار دو هفته ی گذشته ی خود را به صورت کارنامه دریافت می کنند . در چند سال اخیر علاوه بر کارنامه ی روز جمعه ، جعبه ابزار کارنامه را ارائه کرده  ایم . جعبه ابزار کارنامه شامل شش نوع کارنامه ی دیگر است که از زوایای گوناگون بازخوردهای موثری به دانش آموزان می دهند . با بررسی کارنامه ها و تحلیل آزمون ، دانش آموزان می توانند به طور منظم و هر دو هفته یک بار برای خود هدف گذاری کنند و مسیر خود را دائما بهبود بخشند . بازخوردهای منظم سبب افزایش خودآگاهی و خودشناسی دانش آموزان می شود . کارنامه ی آزمون در روزجمعه و جعبه ابزار کارنامه  به شما کمک می کند تا خودتان را بهتر بشناسید و برای دو هفته ی بعدتان هدف گذاری کنید . علاوه بر این کارنامه ها به شما کمک می کند مهارت های فراشناختی خود را تقویت کنید و با بررسی درس هایی که در آن ها موفق تر هستید روش های مفید را برای خودتان کشف کنید و مهارت های فراشناختی تان را تقویت کنید . اما باید کارنامه ای باشد تا شما بتوانید نقاط قوت و ضعف خودتان را تشخیص دهید . آزمون های برنامه ای کانون سال هاست که به صورت دو هفته یک بار برگزار می شود . این بازخوردهای منظم دو هفتگی به شما امکان می دهد خودآگاهی تان را دائما بهبود ببخشید و هر دو هفته هدف گذاری کنید و  با آزمون و خطا روش های موثر را برای خودتان کشف کنید .

اگر می خواهید پیشرفت کنید ابتدا باید خودتان را خوب بشناسید و مهارت های فراشناختی تان را  تقویت کنید . بنابراین باید بازخورد بگیرید بازخوردهای منظم . پس:  در آزمون ها ی  برنامه ای غیبت نکنید  .

 اگر در یک هفته درس نخواندید یا خوب نخواندید نگران نباشید و در آزمون شرکت کنید آزمون برای خود شماست . برای خود آگاهی و خود شناسی شماست . وبرای آن است که  از درس هایی که موفق تر هستید روش های مفید خودتان را کشف کنید و  برای درس هایی که کمتر نتیجه  گرفته اید هدف گذاری کنید و آن قدر آزمون و خطا  و تجربه کنید تا در آن درس ها هم روش هایتان را پیدا کنید . اولین  گام این است غیبت نکنید . هیچ گاه غیبت نکنید و کارنامه تان را با دقت بررسی کنید .

و یک پیشنهاد به اولیا و دبیران و پشتیبان ها ی عزیز :  آزمون ها و کارنامه های آزمون وقتی موثر است که  دانش آموز احساس نکند  توسط  شما قضاوت می شود و جایزه ای به دست می آورد یا  این که جایزه ای را از دست می دهد و تنبیه می شود  .وقتی کارنامه ها را بررسی می کنید ابتدا روی نقاط قوت دانش آموز تمرکز کنید  . درباره ی روش های او  که سبب موفقیت دانش آموز شده است بپرسید و در باره ی درس هایی که کمتر نتیجه گرفته برای پیدا کردن راهکارها و روش ها با او گفت و گو کنید تا روش های مناسب خود او کشف شود .محیط گفت و گو  وبررسی کارنامه ی آزمون ها ، باید  یک محیط بدون فشار و  سرشار از همدلی باشد .و دانش آموز احساس کند ما همه  در کنار او هستیم

 

اولیا ی گرامی نقاط قوت  فرزندتان  را ببینیدو در فرایند آموزش ،همدلانه  و صبورانه با ایشان همراه باشید.

دانش آموزان عزیز غیبت نکنید، آزمون ها ی برنامه ای برای شناخت خودتان و کشف روش های ویژه ی خودتان است .

 

کاظم قلم چی


مقاله کاظم قلم چی : تحقیق چه می‌گوید ؟ دو روش برتر برای پیشرفتمقاله کاظم قلم چی : تحقیق چه می‌گوید ؟ دو روش برتر برای پیشرفت


مقاله کاظم قلم چی : تحقیق چه می‌گوید ؟ دو روش برتر برای پیشرفت