کنکور 98

تغییر رسانش گرمایی با استفاده از ماده هوشمند

محققان دانشگاه‌های ویرجینیا و مریلند با استفاده از اصول انتقال گرما و به کارگیری نوعی پلیمر زیستی ماده ای را ساختند که قادر است ویژگی‌های گرمایی خود را بر اساس میزان آب م

تغییر رسانش گرمایی با استفاده از ماده هوشمند
محققان دانشگاه های ویرجینیا و مریلند با استفاده از اصول انتقال گرما و به کارگیری نوعی پلیمر زیستی ماده ای را ساختند که قادر است ویژگی های گرمایی خود را بر اساس میزان آب موجود، به صورت پویا تنظیم کند.به گفته این محققان امکان فعال و غیرفعال کردن رسانش گرمایی مواد، کاربردهای متعددی از جمله تولید لباس هایی با قابلیت واکنش نسبت به دمای بدن دارد.

برای مثال این ماده در محیط خشک رسانش گرمایی پایینی دارد و بدین ترتیب گرمای بدن شخص را حفظ کرده و زمانی که فعالیت ندارد، بدن او را گرم نگه می دارد. اما با افزایش فعالیت بدنی و عرق کردن شخص، این ماده مرطوب شده و رسانش گرمایی آن افزایش می یابد تا گرمای اضافی به خارج منتقل شده و بدن شخص خنک شود.
معمولا کارخانجات تولید پارچه برای تولید لباس هایی با ویژگی های مختلف ناچارند از الیاف و روش های تولید متفاوت بهره بگیرند، اما این ماده هوشمند جدید امکان تولید پارچه هایی را با ویژگی های گرمایی متغیر در اختیار می گذارد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده است.

منبع :