کنکور 98

آیا می‌توان بدون امکانات هم موفق شد؟

من بدون امکانات نمی‌توان موفق شد. از دید من،کلاس‌های کنکور،DVDهای آموزشی،معلم خصوصی،انواع کتاب‌های کمک آموزشی و....امکاناتِ مهم و اصلی نیستند؛بلکه عشق به هدف،دید فراشناخ

آیا می‌توان بدون امکانات هم موفق شد؟

این سوال و از‌این‌قبیل‌سوال‌ها،بیشتر در ذهن دانش آموزانی ریشه می دواند!که از لحاظ اقتصادی

در شرایط مطلوبی نیستند.

به نظر من بدون امکانات نمی‌توان موفق شد. از دید من،کلاس های کنکور،DVDهای آموزشی،معلم خصوصی،انواع کتاب های کمک آموزشی و....امکاناتِ مهم و اصلی نیستند؛بلکه عشق به هدف،دید فراشناختی،اتکا به نفس و بینش مثبت و از همه مهمتر پایداری،استقامت و اصرار برای رسیدن به خواسته ها امکانات مورد نیاز برای رسیدن به هدف مورد نظر هستند.

خوشبختانه این امکانات درونی از جنس شخصیت هستند و می‌توان در سنین جوانی آن‌ها را تقویت کرد.اگر فردی این امکانات درونی  را داشته باشد،کمبود امکانات بیرونی را بهانه نمی کند و نهایت تلاش خود را می‌کند تا ثابت کند فردی است که نه تنها  تحت تاثیر شرایط قرار نمی‌گیرد؛بلکه شرایط را خودش می سازد.


کمی فکر باید!

شما چطور؟

چه قدر به بود و نبود امکانات تحصیلی اهمیت می دهید؟

داستان زندگی دانش آموزانی را که هم کار می‌کنند و هم درس می‌خوانند،خوانده اید؟