کنکور 98

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون

در این مطلب پاسخ‌های آقای یاسر خوشناموند (دانشجوی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران) را که به کامنت هایی در مورد نحوه‌ی ارزیابی و تحلیل آزمون‌های کانون داده اند را آوردیم

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون

باسلام .

در این مطلب پاسخ های آقای یاسر خوشناموند (دانشجوی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران) را که به کامنت هایی در مورد نحوه ی ارزیابی و تحلیل آزمون های کانون داده اند را برای شما آورده ایم.


تهیه شده توسط : محمد سنجری

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون