کنکور 98

چگونه فرزندمان را به انجام تکلیف علاقه مند کنیم؟(5)

در این مقاله درباره‌ی راه هایی که منجر به علاقمند شدن دانش اموز به انجام تکالیف خود میشود صحبت میشود.

چگونه فرزندمان را به انجام تکلیف علاقه مند کنیم؟(5)

نوجوانی

ویژگی اصلی این دوران که دوران هویت و استقلال است، تصریح می کند: در این دوران انجام تکالیف درسی اصل نیست و ایجاد انگیزه و تمایل به تحصیل حرف اول را می زند. در این دوران نوجوان پسر به پدر و نوجوان دختر به مادر نیاز بیشتری دارد تا الگوسازی جنسیتی انجام دهد.

گذاشتن وقت برای نوجوان از سوی والدین اهمیت اساسی دارد زیرا در همین اوقات است که نوجوان تلاش می کند با والد هم جنس خود همذات پنداری کند و یا از او الگو بگیرد. آموزش غیرمستقیم هم در همین مرحله آغاز می شود و می توان از تفکرات نوجوان و آینده ای که در ذهن دارد کمک گرفت و به وی یادآور شد که چه گام هایی باید بردارد تا به بهترین شکل به اهدافش برسد.
نوجوان باید دریابد یکی از راه های رسیدن به موفقیت ادامه تحصیل است زیرا علاوه بر رشد علمی باید رشد اجتماعی داشته باشد و بتواند طعم استقلال را بچشد و هویت خود را شناسایی کند.