کنکور 98

نکات کلیدی مبحث حرکت با شتاب ثابت از فیزیک 3 دوازدهم

درسنامه حرکت با شتاب ثابت از فیزیک 3 دوازدهم تهیه شده توسط رتبه برتر کنکور

نکات کلیدی مبحث حرکت با شتاب ثابت از فیزیک 3 دوازدهم

نکات مهم و کلیدی مبحث حرکت با شتاب ثابت از فیزیک 3 دوازدهم ریاضی و تجربی منطبق بر آزمون 2 شهریور 97


تهیه شده توسط یاسمن شیخان رتبه 49 کنکور ریاضی 97


دانلود از طریق فایل های ضمیمه


دیگر درسنامه های مرتبط با آزمون 2 شهریور 97 را نیز می توانید از طریق فایل های ضمیمه دانلود کنید.


نسترن زارع