کنکور 98

آمادگی آزمون 2 شهریور یازدهم - نقشه‌کشی معماری

نکاتی برای آزمون 2 شهریور 97- یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

آمادگی آزمون 2 شهریور یازدهم - نقشه‌کشی معماری

دانش آموزان گرامی

با توجه به آزمون 19 مرداد، بیشترین ضعف در درس آشنایی با بناهای تاریخی مشاهده می شد. نمودار زیر را روی یک کاغذ سفید مجددا ترسیم کنید و پس از مطالعه کتاب درسی نکاتی را که فکر میکنید مهم تر است یا زودتر از خاطر خواهید برد، زیر هر ستون یا کنار هر شاخه بنویسید.

آمادگی آزمون 2 شهریور یازدهم - نقشه‌کشی معماری

محراب تنها عنصری است که در هر مسجدی باید وجود داشته باشد، بقیه عناصر ممکن است در مسجدی باشد یا نباشد.

آمادگی آزمون 2 شهریور یازدهم - نقشه‌کشی معماری

  • با آرزوی موفقیت

  • آذین جلالی