کنکور 98

تحلیل آزمون 19 مرداد یازدهم هنرستان - نقشه‌کشی معماری

دانش آموزان گرامی بیش‌ترین درصد کسب شده در هر درس در این آزمون نسبت به آزمون قبلی تغییر بسیار محسوس و مثبتی داشته است.

تحلیل آزمون 19 مرداد یازدهم هنرستان - نقشه‌کشی معماری

دانش آموزان گرامی

بیش ترین درصد کسب شده در هر درس در این آزمون نسبت به آزمون قبلی تغییر بسیار محسوس و مثبتی داشته است. این تغییر به این معنا است که میزان تلاش و مطالعه برخی دانش آموزان به مراتب بیشتر از قبل شده است. لطفا تحلیل نتایج آزمون 19  مرداد ماه 97 را مطالعه بفرمایید.

جدول زیر میانگین درصد پاسخگویی به سوالات را نشان می دهد. شما می توانید با مقایسه درصد خود و این جدول، نحوه مطالعه خود را ارزیابی کنید:

تحلیل آزمون 19 مرداد یازدهم هنرستان - نقشه‌کشی معماری

اگر جزء آن دسته از دانش آموزانی هستید که درصدهایتان به بیشترین درصد آزمون 19 مرداد نزدیک است، به شما تبریک میگویم و درخواست دارم همین روش مطالعه را ادامه دهید.

تحلیل آزمون 19 مرداد یازدهم هنرستان - نقشه‌کشی معماری

  • در جدول زیر می‌توانید آسان‌ترین و دشوارترین سوال هر درس در آزمون 19 مرداد را ببینید و با سوال هایی که از نظر خودتان آسان یا دشوار بود، مقایسه کنید.

  • تحلیل آزمون 19 مرداد یازدهم هنرستان - نقشه‌کشی معماری


  • تحلیل آماری سوالات دام‌دار (سوالاتی که تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان به آن پاسخ اشتباه داده‌اند):

  • تحلیل آزمون 19 مرداد یازدهم هنرستان - نقشه‌کشی معماری


با توجه به ماهیت حفظی بودن درس آشنایی با بناهای تاریخی، می توانید با مطالعه بیشتر، تعداد مواجهه با سوال های دام دار را به حداقل برسانید.

برای درس ترسیم فنی و نقشه کشی علاوه بر مطالعه به تمرین های عملی نیز باید بپردازید تا تعداد مواجهه با دام های آموزشی را به حداقل برسانید.

  • با آرزوی موفقیت

  • آذین جلالی