کنکور 98

آزمونک زیست شناسی 1 مبحث قلب

نمونه سوال تستی درس زیست شناسی دهم مبحث قلب تهیه شده توسط نوید کبودی

آزمونک زیست شناسی 1 مبحث قلب

آزمونک زیست شناسی1 مبحث قلب همراه با پاسخ تشریحی منطبق با آزمون 2 شهریور

تهیه شده توسط نوید کبودی دانشجوی داروسازی دانشگاه تبریز