روش‌های مطالعه سمیرا خلیلی ، رتبه 7منطقه 2 انسانی کنکور97

در مقاله‌ی زیر، سمیرا خلیلی رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 2 رشته‌ی انسانی، روش‌های مطالعه‌اش را بیان کرده است.

روش‌های مطالعه سمیرا خلیلی ، رتبه 7منطقه 2 انسانی کنکور97

در مقاله‌ی زیر، سمیرا خلیلی رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 2 رشته‌ی انسانی، روش‌های مطالعه‌اش را بیان کرده است. هدف از ارائه‌ی روش‌های مطالعه‌ی برترها، آشنایی با روش‌های مطالعه‌ی مختلف یک درس است که برای آن‌ها موثر بوده است، حال این روش‌ می‌تواند برای شما موثر باشد یا نباشد و در نهایت این خود شما هستید که باید روش مخصوص به خودتان را کشف کنید.

ریاضی

من در درس ریاضی، موفق به کسب 90% شدم، از عوامل موفقیت بنده معلمم بود چون در رشته ی انسانی ریاضی با وجود تاثیر زیادی که دارد چندان مورد علاقه‌ی داوطلبان نیست. در تابستان 96 ما روش ساده ای را از ریاضی پایه (سال اول) شروع کردیم بدین صورت که ابتدا درس را به صورت اجمالی در دفتری که تعدادی تست چاپ شده داشت یادداشت می کردیم و بعد از بررسی چند نمونه و زدن چند تست سراغ سوالات سراسری 96، 95 .. می رفتیم. دیگر اینکه من سعی می‌کردم سوالات آزمون های جمعه را بررسی کنم و با تحلیل درست کم کم تسلط پیدا کنم.


علوم اجتماعی

من این درس را در کنکور، 94% پاسخ دادم. در این درس تک تک خطوط کتاب را با دقت و مفهومی مطالعه می کردم، بلافاصله سراغ تست رفته و یادگیری خویش را می سنجیدم .در علوم اجتماعی ملاک بنده کتاب بوده در اواخر روز های مانده به کنکور چندان به تست هایی که از قبل نشانه دار کرده بودم توجه نکردم و اتفاقا از همین حیث هم ضربه خوردم یعنی از قسمت تست های که قبلا مشکل داشتم.


فلسفه و منطق

من این درس را، 85% پاسخ دادم. مطالب کتاب را هیچ وقت به یکباره و با یک بار مطالعه یاد نمی‌گرفتم بلکه در هر بار مطالعه باز هم سراغ متن کتاب می رفتم حتی در مطالعه کتاب منطق و فلسفه را به خصوص سوم به مرور سعی می کردم از مطالب حفظی، ابتدایی فراتر رفته و از جنبه های مختلف به متن و مسئله نگاه کنم .تست های موجود در بازار به هیچ وجه کافی نبودند بنابر این رو آوردن به تست های آزمون و حل چند باره راه گشا بود.