روش‌های مطالعه‌ی فاطمه خانی، رتبه‌ی 6 تجربی در کنکور 97

در مقاله‌ی زیر، فاطمه خانی، رتبه‌ی 6 تجربی (ایثارگران 25 درصد ظرفیت)، روش‌های موفق مطالعه‌اش را با شما به اشتراک گذاشته است:

روش‌های مطالعه‌ی فاطمه خانی، رتبه‌ی 6 تجربی در کنکور 97

در مقاله‌ی زیر، فاطمه خانی، رتبه‌ی 6 تجربی (ایثارگران 25 درصد ظرفیت)، روش‌های موفق مطالعه‌اش را با شما به اشتراک گذاشته است:


زیست

در کنکور موفق به کسب درصد 86 شدم. در این درس سعی می کردم همراه تدریس معلم در کلاس، من نیز درس ها را مطالعه کنم و تست های آن مبحث را نیز پاسخ دهم. در سال چهارم درس زیست پایه را در کنار درس مدرسه می خواندم و در پایان هفته نزدیک به آزمون کانون، تست های کنکور آن مباحث و تست های نشان دار را تمرین می کردم تا مباحث در ذهنم تثبیت شود . پس از آن و در ماه های نزدیک به کنکور بیش تر وقت خود را روی کتاب صرف می کردم و چندین بار کتاب را تا کنکور دوره کردم تا به تسلط نسبی بر کتاب دست یافتم.


ریاضی

در درس ریاضی نیز به درصد 70 دست پیدا کردم که شاید بخش اعظم این درصد را مدیون کتاب آبی "30 سال کنکور ریاضی"هستم. در این درس پس ازاینکه جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خواندم، تست می زدم، در سال چهارم پس از معرفی یکی از دوستان با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن پیشرفت به نسبت خوبی در این درس داشتم. به خصوص زمانی که در دوران جمع بندی آزمون های کنکور را از خودم امتحان گرفتم متوجه شدم که تقریبا بر تمام تیپ سوالات کنکور تسلط پیدا کرده ام.


زبان

در درس زبان، درصد 86 را بدست آوردم. در این درس سعی می کردم سوالات کنکورهای سال های قبل را که معلم در جزوه ای طبقه بندی کرده بود تمرین کنم و لغات نا آشنای آن را در دفترچه ای یادداشت می کردم و هر چند وقت یکبار آن ها را مطالعه می کردم تا در ذهنم تثبیت شود. سوالات گرامر نکته دار آن را نیز علامت دار می کردم تا قبل از آزمون ها آن را مرور کنم البته قبل از اینکه به سراغ تست بروم کتاب درسی را بطور کامل می خواندم و تمام کلمات و نکات آن را استخراج می کردم که البته در این زمینه معلم سال چهارم، خانم سجاد نیز تاثیر گذار بودند که به من یاد دادند در درجه اول باید به طور کامل بر کتاب درسی مسلط شد چون بیشتر سوالات را می توان در جایی از کتاب جوابش را پیدا کرد.