کنکور 98

تحلیل زیست شناسی آزمون 19 مرداد فارغ التحصیلان

تحلیل درس زیست شناسی آزمون 19 مرداد فارغ التحصیل تجربی

تحلیل زیست شناسی آزمون 19 مرداد فارغ التحصیلان

تحلیل و بررسی گزینه های درس زیست شناسی آزمون 19 مرداد فارغ التحصیلان تجربی

تهیه شده توسط نازگل اکبری دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه