کنکور 98

راهکارهایی جهت کاهش کندنویسی در کودکان

در دوران مدرسه مخصوصا ابتدایی بعضی کودکان هستند که همیشه کندتر از دیگر دانش آموزان می‌نویسند.

راهکارهایی جهت کاهش کندنویسی در کودکان

در دوران مدرسه مخصوصا ابتدایی بعضی کودکان هستند که همیشه کندتر از دیگر دانش آموزان می نویسند و این مسئله باعث میشود تا کودک هم اعتماد به نفس خود را از دست بدهد هم درسش ضعیف شود. دلیل اصلی کند نویسی دانش آموزان، آموزش غلط یا عدم نظارت در قلم به دست گرفتن توسط معلم و والدین می باشد. البته کند نویسی دیگر دلایل متعددی هم دارد و ما در ادامه به روش هایی برای حل های آن می پردازیم.

1-از مدادها و خودکارهای خیلی بلند یا کوتاه استفاده نکنید.

2-از مدادها و خودکارهای نرم و کاغذهای با کیفیت استفاده کنید کاغذها روغنی یا گاهی نباشد.

3-کودک را بابت خوش نویسی و انجام تکالیفش تشویق کنیم ترس و اضطرابهای اطراف کودک را شناسایی و کم کنیم .هرچه کودک اضطراب بالاتری داشته باشد قلم را محکم تر بر کاغذ می کشد.

4-تقویت عضلات انگشتان و هماهنگی بین چشم و دست با انواع بازی ها مثل بازی پینگ پنگ ،خمیربازی ،بستن پیچ و مهره ،جداکردن نخود و لوبیا با انگشت شصت و اشاره.


و حرف اخر برای والدین : در هنگام کند نویسی کودک او را سرزنش و یا تنبیه نکنید در کنار او و همراهش باشید تا با آرامش تکالیفش را انجام دهد و بتواند این مشکل را پشت سر بگذارد.

مطالب مرتبط