کنکور 98

فیلم : آشنایی با دانشگاه تهران

مجموعه فیلم‌های آشنایی با دانشگاه تهران را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم : آشنایی با دانشگاه تهران

مجموعه فیلم های آشنایی با دانشگاه تهران را در ادامه مشاهده کنید...


این کلیپ ها به روز می شوند.

فایل های ضمیمه

شهر دانش دانشگاه تهران
پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
صندوق جسورانه دانشگاه تهران
کار آموزی و مساعدت مالی دانشجویان از طریق طرح کاردات
سربازی دانش آموختگان دانشگاه تهران در قالب امریه