با رتبه‌های برتر کانون در کنکور 97 آشنا شوید

برای مشاهده رتبه‌های برتر کانون در کنکور 97 بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

با رتبه‌های برتر کانون در کنکور 97 آشنا شویدبرای مشاهده رتبه های برتر کانون در کنکور 97  بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.
رتبه های زیر 10 کانون در کنکور 97  مناطق و سهمیه ها


  1. رتبه های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 97
رتبه های زیر 100 منطقه 1 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 100 منطقه 2 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 100 منطقه 3 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 100 ایثارگران 5% کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 1 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 2 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 3 کانون در کنکور ریاضی 97

رتبه های زیر 1000 ایثارگران 5% کانون در کنکور ریاضی 97


رتبه های برتر زیر 1000 منطقه در رشته ریاضیرتبه های زیر 100 منطقه 1 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 100 منطقه 2 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 100 منطقه 3 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 100 ایثارگران 5% کانون در کنکور تجربی 97


رتبه های زیر 1000 منطقه 1 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 2 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 3 کانون در کنکور تجربی 97

رتبه های زیر 1000 ایثارگران 5% کانون در کنکور تجربی 97


رتبه های برتر زیر 1000 منطقه در رشته تجربیرتبه های زیر 100 منطقه 1 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 100 منطقه 2 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 100 منطقه 3 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 100 ایثارگران 5% کانون در کنکور انسانی 97


رتبه های زیر 1000 منطقه 1 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 2 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 1000 منطقه 3 کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های زیر 1000 ایثارگران 5% کانون در کنکور انسانی 97

رتبه های برتر زیر 1000 منطقه در رشته انسانی
رتبه های برتر زیر 300 منطقه در رشته هنر 


رتبه های برتر زیر 300 منطقه در رشته زبان


رتبه های برتر کانون در کنکور 97 در شهر شمابرای هرگونه تصحیح یا تغییر وارد صفحه شخصی خود شوید. 

مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24