رتبه‌های برتر کنکور 97 چگونه از سایت کانون استفاده می‌کردند؟

رتبه‌های برتر کنکور 97 چگونه از سایت کانون استفاده می‌کردند

رتبه‌های برتر کنکور 97 چگونه از سایت کانون استفاده می‌کردند؟

گفت و گو با رتبه هاي برتر کنکور 97 و بررسي آماري عملکرد آن ها در سايت  اینترنتی کانون kanoon.ir ، نکات جالبي را به همراه داشت و نشان داد که تک رقمي ها، همراه با  سخت کوشي و مطالعه ي زياد در دوران کنکور،  از امکانات سايت آموزشي کانون براي رسيدن به موفقيت، بهترين بهره را برده اند.نکته ي مورد توجه در جمع برترها، استفاده ي ايشان از بخش هاي مختلف سایت مانند جعبه ابزار کارنامه ، مشاهده کارنامه های مختلف ، فیلم های آموزشی ، اپلیکیشن های موبایل کانون ، آزمونک های آنلاین ، روش های مطالعه رتبه های برتر و ارسال کامنت در صفحه مقطع خود   بود. 
فعال ترین رتبه های برتر کنکور 97 در قسمت های مختلف سایت کانون


----------------------------------------------------------------------------------------------------امیر رضا براتی

----------------------------------------------------------------------------------------------------

علیرضا شاطری

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

علی عبداله زاده

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بهار رادمهر

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عرفان آبادیفرد

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فرنوش فخار

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پریا ولیزاده ایلخچی

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کیمیا طهماسبی

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

علیرضا ضیائی

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

محمد امین جوادی
  • کارنامه 5 نوع درس


این کارنامه ،  درس های شما را به پنج دسته تقسیم می کنید . رتبه های برتر برای مشاهده وضعیت خود در درس های مختلف و بهبود آن ها از کارنامه 5 نوع درس استفاده می کردند.


نام دانش آموزرتبهگروه آزمایشیمیزان استفاده از کارنامه پنج نوع درس
پریا ولیزاده ایلخچی10 کشوریتجربی230 بار 
مینا خاندل7 منطقه سهزبان212 بار 
علی تقوائی ماچکه پشتی8 ایثارگر (25%)تجربی153 بار 
محمدرضا بهمنی6 منطقه سهتجربی130 بار 
سیدعلیرضا هاشمی5 ایثارگر (25%)ریاضی102 بار   • کارنامه بازیابی سوال محور


رتبه های برتر به ویژه در دوران جمع بندی کنکور از کارنامه بازیابی سوال محور برای بررسی مجدد سوالاتی که درست پاسخ داده بودند ، سوالات سفید و سوالات اشتباه خود در آزمون های کانون استفاده کرده اند. 


نام دانش آموزرتبهگروه آزمایشیمیزان استفاده از کارنامه بازیابی
هیرش صمدی تودار3 منطقه سهانسانی167 بار 
مینا خاندل7 منطقه سهزبان160 بار 
فرنوش فخار4 کشوریانسانی152 بار 
امیررضا صدر یکتا4 کشوریتجربی105 بار 
امیررضا براتی1 کشوریتجربی94 بار   • کارنامه پروژه ای


  • کارنامه ی پروژه ای در پایان هر پروژه مشخص می کند که نمره ی تراز شما نسبت به آغاز آن پروژه و در مقایسه با پروژه های قبلی چقدر تغییر کرده است. رتبه های برتر از این کارنامه بسیار استفاده کرده اند. 


نام دانش آموزرتبهگروه آزمایشیمیزان استفاده از کارنامه بازیابی
محمدرضا بهمنی6 منطقه سهتجربی172 بار 
علی تقوائی ماچکه پشتی8 ایثارگر (25%)
تجربی165 بار 
پریا ولیزاده ایلخچی10 کشوریتجربی160 بار 
مینا خاندل7 منطقه سهزبان132 بار 
محمد امین جوادی15 کشوریتجربی97 بار   • کارنامه هدف گذاری


رتبه های برتر از کارنامه هدف گذاری برای مشاهده وضعیت پاسخگویی چندتا از 10 تا در هردرس و هدف گذاری برای آزمون های بعدی استفاده می کردند. 


نام دانش آموزرتبهگروه آزمایشیمیزان استفاده از کارنامه هدف گذاری
محمدرضا بهمنی6 منطقه سهتجربی86 بار 
مینا خاندل7 منطقه سه
زبان71 بار 
امیررضا براتی1 کشوریتجربی48 بار 
امیرحسین محرم خانی9 ایثارگر (25%)تجربی31 بار 
سعید انصاری فرد4 ایثارگر (5%)
تجربی29 بار   • دانلود اشتباهات


  • اشتباهات خود را دوست داشته باشید. با تبدیل یادگیری ناقص به کامل، پیشرفت کنید. این مسیری است که رتبه های برتر رفته اند.


نام دانش آموزرتبهگروه آزمایشیمیزان استفاده از کارنامه اشتباهات
سجاد عباسی5 کشوریزبان91 بار 
علیرضا ضیائی2 منطقه سهریاضی72 بار 
پارسا قربانی فراز6 کشوریزبان66 بار 
رضا قوی9 منطقه سهریاضی63 بار 
علیرضا فتحی10 کشوریانسانی60 بار   • ثبت نظر و کامنت در سایت کانون


نام دانش آموزرتبهگروه آزمایشیتعداد ثبت نظر و کامنت در سایت
کیمیا طهماسبی7 منطقه سهانسانی3884 نظر
فرنوش فخار4 کشوریانسانی1075 نظر
امیر رضا براتی1 کشوریتجربی777 نظر
علی تقوائی ماچکه پشتی8 ایثارگر (25%)
تجربی328 نظر
پارسا قربانی فراز6 کشوریزبان247 نظر
  • بازدید فیلم های آموزشی


نام دانش آموزرتبهگروه آزمایشیتعداد بازدید فیلم آموزشی
محمد امین جوادی9 منطقه دوتجربی293 فیلم
آیدا دادور7 منطقه دوزبان275 فیلم
علی افخمی نیا6 کشوریتجربی180 فیلم
سروین آزادبخت8 منطقه سهتجربی160 فیلم
بهار رادمهر3 کشوریریاضی125 فیلم


مطالب مرتبط

مرتضی فیض عارفی