گفت‌وگو با امیر شرفی، دانش‌آموز کلاس چهارم دبستان از کرمان "آزاده سلطانی‌نژاد"

امیر شرفی دانش‌آموز کلاس چهارم دبستان است و در دبستان سلمان فارسی شهر کرمان درس می‌خواند. امیر درس خواندن را خیلی دوست دارد و خودش را علاقه‌مند به درس معرفی می‌کند. او می‌خواهد تا زمانی که در دا...

گفت‌وگو با امیر شرفی، دانش‌آموز کلاس چهارم دبستان از کرمان "آزاده سلطانی‌نژاد"

درس خواندن را چه‌قدر دوست داري؟
 
خيلي دوست دارم؛ چون درس خواندن به من کمک مي‌کند که بيش‌تر با زندگي آشنا شوم و مرا در رسيدن به اهدافم کمک مي‌کند.
 
کدام‌يک از درس‌هايت را بيش‌تر دوست داري؟
 
همه‌ي درس‌هايم را دوست دارم؛ ولي از همه بيش‌تر رياضي و بعد علوم را دوست دارم.
 
دفتر برنامه‌ريزي را پر مي‌کني؟ فکر مي‌کني چه تأثيري دارد؟
 
بله؛ به نظرم باعث موفقيت بيش‌تر مي‌شود.
 
چه‌قدر به برنامه‌ريزي‌ات اعتماد داري؟
 
کاملاً اعتماد دارم.
 
از نقش پدر و مادرت در موفقيتت بگو.
 
در درس‌هايم به من خيلي کمک مي‌کنند تا بتوانم پيشرفت کنم.
 
نظرت راجع به پشتيبان چيست؟
 
در درس‌هايم به من کمک مي‌کند.
 
چرا به کانون آمدي؟
 
آمده‌ام که آموخته‌هايم بيش‌تر شود.
 
آيا شرکت در آزمون‌ها را ادامه مي‌دهي؟
 
تا زماني که به دانشگاه بروم ادامه مي‌دهم.
 
دو ويژگي از خودت و دو ويژگي از کانون براي‌مان بگو.
 
دو ويژگي خودم: علاقه‌مند به درس و مهربان هستم. دو ويژگي کانون: اول اين‌که در درس خواندن به من کمک مي‌کند و ديگر اين‌که نقش پشتيبان خيلي مهم است.
 
روزي چند ساعت درس مي‌خواني؟
 
روزهاي تعطيل 4 ساعت و بقيه‌ي ايام هفته روزي 2 ساعت درس مي‌خوانم.
 
چه‌قدر از وقت درس خواندن را به خواندن کتاب‌هاي انتشارات کانون اختصاص مي‌دهي؟
 
هم‌زمان با کتاب‌هاي مدرسه، کتاب‌هاي کانون را مي‌خوانم حتي براي يادگيري بيش‌تر، کتاب‌هاي دوسالانه را که قبلاً جواب داده‌ام پاک مي‌کنم و دوباره سؤال‌ها را جواب مي‌دهم.
 
مي‌تواني علم را تعريف کني؟
 
کسي که علم دارد، انديشمند است و بيش‌تر مي‌داند.
 
از صفر تا بيست به علم خود چند مي‌دهي؟
 
20 مي‌دهم؛ چون فراتر از سنم و آموخته‌هاي مدرسه مي‌دانم.
 
بعد از آزمون، آن را ارزيابي مي‌کني؟
 
بله؛ سؤال‌هايي را که درست جواب دادم براي يادگيري بيش‌تر، دوباره مي‌خوانم و سؤال‌هايي را که اشتباه جواب دادم بررسي مي‌کنم که اگر بار ديگر در آزمون‌هاي کانون تکرار شود، اشتباه نکنم.
 
چه توصيه‌اي به دوستان خودت داري؟
 
به دوستان مي‌گويم در آزمون‌هاي برنامه‌اي کانون شرکت کنند تا در درس‌هايي که ضعف دارند بيش‌تر کار کنند و ضعفشان برطرف شود و اين‌که درس‌هاي‌شان را خوب بخوانند که وقتي در آزمون شرکت مي‌کنند نمره‌هاي بهتري بياورند و موفقيت بيش‌تري کسب کنند.
 
و اما حرف آخر...
 
به همه‌ي بچه‌هاي ايران عزيز مي‌گويم که بيش‌تر تلاش کنند تا ايران در دنيا بدرخشد.