نحوه صحیح انتخاب رشته در کنکور

انتخاب رشته بخش مهمی از کنکور است به طوری که حتی شاید افراد با رتبه خوب در صورت انتخاب رشته نامناسب آینده خود را با مخاطره مواجه کنند.

نحوه صحیح انتخاب رشته در کنکور

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، نتایج اولیه آزمون سراسری 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و انتخاب رشته داوطلبان نیز از روز 15 مردادماه آغاز می‌شود.

اطلاعیه‌های سازمان سنجش درباره انتخاب رشته هم منتشر شده و دفترچه‌های راهنما نیز در اختیار داوطلبان قرار گرفته است ولی داوطلبان باید توصیه‌های کارشناسان را هم در انتخاب رشته لحاظ کنند.

اول اینکه کارشناسان آموزشی همیشه بر مسأله انتخاب رشته از روی علاقه تأکید دارند، چرا که شاید داوطلبان بر اساس مسائلی نظیر فشار خانواده یا حتی درآمدزا بودن یک رشته آن رشته را انتخاب کنند اما پس از ورود به آن رشته نتوانند به تحصیل خود ادامه دهند چرا که علاقه‌ای به دروس آن رشته ندارند.

بنابراین خانواده‌ها نیز باید بدانند که به داوطلبان اجازه دهند تا علاقه‌شان را به عنوان اولویت انتخاب رشته مدنظر قرار دهند.

همچنین در انتخاب رشته باید استعداد و توانایی های افراد نیز مدنظر باشد.
برخی افراد بدون توجه به بازار کار رشته‌ای را انتخاب می‌کنند که این انتخاب باز هم یا به دلیل فشار خانواده و چشم و هم‌چشمی است یا اینکه به دلیل برجسته شدن اسم یک رشته آن را انتخاب می‌کنند ولی توجه به بازار کار مهم است چرا که ممکن است دانشجو چند سال در یک رشته درس بخواند ولی در نهایت نتواند از رشته تخصصی خود در بازار کار بهره بگیرد و بیکار بماند یا در شغلی غیرتخصصی مشغول به کار شود.

انتخاب شهر محل تحصیل برای داوطلب اهمیت زیادی دارد. انتخاب شهر دیگر، یعنی تحصیل در شهر دیگری برای چندین سالی که تحصیل ادامه دارد که ممکن است در ابتدا دانشجو به دلیل هیجان رفتن به دانشگاه، شهر دیگری را انتخاب کند ولی پس از مدتی نتواند دوری از خانواده، تنهایی و غربت را تحمل کند.

داوطلبان باید آنچه علاقه دارند را انتخاب کنند و از چشم و هم‌چشمی با فامیل و آشنا هم حذر کنند چرا که برای تحصیل خودشان هستند که باید با شرایط کنار بیایند و فامیل و آشنا در ادامه تحصیل دیگر همراه دانشجو نیستند.

منبع :