3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

با اعلام نتایج کنکور مشخص شد که 3 رتبه‌ی یک رقمی کشور رکورددار حضور در آزمو‌ن‌های برنامه‌ای کانون هستند. آن‌ها هر کدام در بیش از 100 آزمون برنامه‌ای شرکت کرده‌اند.

3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

با اعلام نتایج کنکور مشخص شد که 3 رتبه‌ی یک رقمی کشور رکورددار حضور در آزمو‌ن‌های برنامه‌ای کانون هستند. آن‌ها هر کدام در بیش از 100 آزمون برنامه‌ای شرکت کرده‌اند. آن‌ها از سال‌های پایه یعنی دبستان یا راهنمایی (متوسطه‌ی اول) به کانون آمدند و با تداوم حضور در آزمون‌ها و پیوستگی توانستند رتبه‌ی یک‌رقمی کشوری را کسب کنند.

شاید باورش سخت باشد اما این سه نفر مجموعاً 19 سال در کانون حضور داشتند و در 354 آزمون برنامه‌ای شرکت کردند.

در سال 1396 هم 2 رتبه‌ی یک‌رقمی کشور در بیش از 100 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرده‌ بودند؛ سیدرضا سالاری‌کیا، رتبه‌ی 7 تجربی کشور که پنجم دبستان و از دوم راهنمایی کانونی بود و در 117 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد و مهدی روان‌خواه، رتبه‌ی 10 تجربی کشور که از اول راهنمایی کانونی بود و در 130 آزمون برنامه‌ای حضور داشت.

هر ساله اهمیت حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون از سال‌های پایه تبدیل به ضرورت می‌شود؛ اتفاقی که نتایج کنکور امسال به خوبی آن را نمایش داد.


3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

امیر حسین استقامت از يزد
رتبه 8 رياضي کشور

6 سال دانش آموز کانون 
از دوم راهنمایی
(127 آزمون) 


3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

علی سالارحسینی از بندرعباس
رتبه 7 رياضي کشور

6 سال دانش آموز کانون 
از دوم راهنمایی
(123 آزمون) 

3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

عرفان آبادی فرد از تبريز
رتبه 3 تجربي کشور

7 سال دانش آموز کانون 
 سوم تا پنجم دبستان و از اول دبیرستان
(104 آزمون)