کنکور 98

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 6

سهمیه‌ی پذیرش 30 درصد دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه‌ی سال 1392 مجلس محترم شورای اسلامی

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 6

سهميه‌ی پذيرش  30 درصد دانشجوي بومي از محل اصلاح قانون عدالت آموزشي، مصوبه‌ی سال 1392  مجلس محترم شوراي اسلامي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور ظرف ده سال آينده، در نظر دارد مصوبه‌ی يادشده را براي برخي از رشته‌هاي تحصيلي گروه پزشكي با شرايط ذيل اجرا کند.

1. سهميه‌هاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايجاد شده است. اکثر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده به شیوه‌ی «بومی استانی» بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جدول‌های مربوط به آن، از پذيرفته‌شدگان تعهد محضري اخذ مي‌نمايد.

2. استفاده از اين سهميه‌ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره‌ی تحصيل به صورت غير قابل خريد و جابه‌جايي است.

3. ارائه‌ی مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره‌ی تعهد انجام مي‌پذيرد.

4. دانش‌آموختگان سهميه‌ی بومي در طول مدت‌زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نیستند.

5. اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خودش است.

6. ادامه‌ی تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت‌زمان تعهد امكان‌پذير است.

7. مشمولان اين سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته‌ی قبولي نیستند؛ بنابراین لازم است در انتخاب رشته دقت لازم را داشته باشند.

8. به موجب قانون برقراري عدالت آموزشي و اصلاحيه‌هاي بعدي، كليه‌ی پذيرفته‌شدگان استفاده‌كننده از اين سهميه، مكلف به توديع سند تعهد (قبل از ثبت نام) هستند.

9. كليه‌ی پذيرفته‌شدگان استفاده‌كننده از اين سهميه، مكلف هستند قبل از ثبت نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نمايندگان دفتر حقوقي دانشگاه/ دانشكده‌ها نسبت به توديع سند تعهد پذيرفته‌شدگان مقطع عمومي (سهميه‌ی مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصلاحات بعدي) مطابق فرم تعهدي كه در زمان ثبت‌ نام در اختيار آنان قرار می‌گيرد، اقدام کنند.

10. در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه‌ی بومي در استان‌هاي همجوار ايجاد شده، لازم است دانشگاه محل قبولي داوطلب، با دانشگاه متقاضي ايجاد سهميه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي کرده تا داوطلب پس از فارغ‌التحصيلي به دانشگاه استان بومي خود جهت ارائه‌ی خدمت هدايت شود.

منبع: دفترچه‌ی شماره‌ی 2 انتخاب رشته‌ی سازمان سنجش در سال 1396، صفحه‌ی 15