کنکور 98

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 4

پذیرفته شدن در هر یک از رشته‌های تحصیلی دوره‌ی روزانه (اعم از متمرکز یا نیمه‌متمرکز)، به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری تلقی می‌شود.

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 4

دانشجويان دوره‌ی روزانه‌‌ی سنوات قبل (آزمون سراسري سال 1394 و ماقبل آن)، براي شركت در آزمون باید ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه‌‌ی راهنماي ثبت نام، حداكثر تا تاريخ 1 اسفند از رشته‌ای که در آن مشغول تحصیل هستند انصراف می‌دادند؛‌ در غیر این صورت حتی در صورت قبولی در این آزمون، قبولي آن‌ها باطل خواهد شد.

دانشجويان دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و هم‌چنين دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي‌كنند، مي‌توانند بدون انصراف از تحصيل، در آزمون سراسري ثبت نام و شركت کنند.

بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت نام در رشته‌ی قبولي جديد، لازم است از رشته‌ی قبولي قبلي خود انصراف قطعي دهند.

دانشجوياني كه در دوره‌ی روزانه‌ی آزمون سراسري سال 1395 (اعم از رشته‌هاي متمركز يا نيمه‌متمركز) پذيرفته شده‌اند، منحصراً براي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي غير روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس خودگردان، مجازي و ظرفيت مازاد) آزمون سراسري سال 1396، باید تا تاریخ 1 اسفند نسبت به انصراف از تحصيل قطعي اقدام می‌کردند.

پذيرفته شدن در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دوره‌ی روزانه (اعم از متمركز يا نيمه‌متمركز)، به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري تلقي می‌شود.

منبع: دفترچه‌ی شماره‌ی 2 انتخاب رشته‌ی سازمان سنجش در سال 1396، صفحه‌ی 7