کنکور 98

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 3

همان گونه که گفته شد میزان پذیرش بومی در هر یک از دوره‌ها بر اساس جدول‌ها متفاوت است و لازم است داوطلبان هنگام انتخاب رشته به آن دقت داشته باشند.

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 3

هر كدرشته‌محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است. توزيع ظرفيت در آزمون سراسري متأثر از سهميه‌ها و گزينش بومي است (به غير از رشته‌هايي كه به صورت خاص از داوطلبان برخي استان‌ها پذيرش مي‌کنند)؛ يعني براي هر كدرشته‌محل ظرفيتي براي سهميه‌هاي مختلف در نظر گرفته مي‌شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش مي‌شوند. درواقع سه عامل تعيين‌كننده در پذيرش داوطلبان عبارت است از:‌ نمره‌ی كل اكتسابي در هر يك از زيرگروه‌ها يا معدل كتبي ديپلم (در رشته‌هايي كه صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي دانشجو مي‌پذيرند)، استان بومي و سهميه‌ی داوطلب.

همان گونه كه گفته شد ميزان پذيرش بومي در هر يك از دوره‌ها بر اساس جدول‌ها متفاوت است و لازم است داوطلبان هنگام انتخاب رشته به آن دقت داشته باشند.

منبع: دفترچه‌ی شماره‌ی 2 انتخاب رشته‌ی سازمان سنجش در سال 1396، صفحه‌ی 6