کنکور 98

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 1

هر داوطلب فقط یک فرم انتخاب رشته دارد و باید کد رشته‌های مورد علاقه‌اش را از اولویت 1 تا 150 وارد کند.

آن‌چه باید درباره‌ی انتخاب رشته بدانید 1

آن دسته از داوطبانی که در دو گروه یا سه گروه آزمایشی شرکت کرده و بر اساس کارنامه‌ی نتیجه‌ی اولیه در دو گروه یا هر سه گروه آزمایشی مربوط، مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، لازم است کلیه‌ی کدرشته‌های مورد علاقه‌ی خود را از هر یک از گروه‌های آزمایشی مربوط از طریق اینترنت منحصراً در یک فرم انتخاب رشته از اولویت 1 تا 150 وارد کنند.

منبع: دفترچه‌ی شماره‌ی 2 انتخاب رشته‌ی سازمان سنجش در سال 1396، صفحه‌ی 1


در گزينش نهايي داوطلبان، نمره‌ی كل اكتسابي آنان در زيرگروه مربوط به رشته يا رشته‌هاي انتخابي يا معدل كتبي ديپلم (در رشته‌هايي كه پذيرش آن‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است)، ملاك خواهد بود. رتبه‌ی كل مندرج در كارنامه‌ی اوليه‌ی شما به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيست؛‌ بنابراین لازم است در زمان انتخاب رشته، فقط به رتبه‌هاي خود در زيرگروه‌ها توجه کنید.

منبع: دفترچه‌ی شماره‌ی 2 انتخاب رشته‌ی سازمان سنجش در سال 1396، صفحه‌ی 13