پاسخ به یک کامنت پرتکرار (3) _ خلاصه نویسی

در میان کامنت هایی که شما دانش آموزان در صفحه‌ی مقطع خود می‌گذارید، برخی سوالات چندین بار به شکل‌های مختلف توسط شما تکرار می‌شوند...

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (3) _ خلاصه نویسی

در میان کامنت هایی که شما دانش آموزان در صفحه ی مقطع خود می گذارید، برخی سوالات چندین بار به شکل های مختلف تکرار می شوند.

در این مطلب پاسخ های آقای یاسر خوشناموند (دانشجوی پزشکی _ علوم پزشکی تهران) را که به کامنت هایی در مورد خلاصه نویسی داده اند را برای شما آورده ایم.


*دانشجویان دانشگاه های برتر کشور آماده ی پاسخگویی به کامنت های شما عزیزان در صفحات مقاطع سایت کانون هستند.*


* تهیه شده توسط : محمد سنجری 

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی