گفت‌وگو با محمدعلی پرگو، دانش‌آموز سال سوم هنرستان از ساوه "سیدقاسم آقاپور"

اسم من 18 بار در مجله‌ی آزمون چاپ شده است

گفت‌وگو با محمدعلی پرگو، دانش‌آموز سال سوم هنرستان از ساوه "سیدقاسم آقاپور"
پيوستگي‌ات به مدرسه چگونه است؟
 
من سعي مي‌کنم هر درسي را که معلم تدريس مي‌کند به خوبي ياد بگيرم و نکته‌ي مجهولي برايم باقي نماند و همان روز در خانه آن را دوره مي‌کنم. به نظر من حضور در مدرسه به پيشرفت ما کمک مي‌کند.
 
نظرت درباره‌ي برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها و پيوستگي‌ات به برنامه چيست؟
 
با اين برنامه خيلي موافقم؛ زيرا به درس خواندن هدف و برنامه مي‌دهد تا بيهوده درس نخوانيم. برنامه‌ي راهبردي را دنبال مي‌کنم و سر هر آزمون با آمادگي کامل حاضر مي‌شوم.
 
با وجود درس‌هاي عمومي، پايه و تخصصي، چگونه تعادل مطالعاتي را رعايت مي‌کني؟
 
من در بيش‌تر اوقات و در دوران مدرسه، 70 درصد به درس‌هاي اختصاصي و 30 درصد به درس‌هاي عمومي و پايه اختصاص مي‌دهم و بر اين اساس برنامه‌ريزي مي‌کنم.
 
بعضي از دانش‌آموزان هنرستاني به دليل توجه بيش از حد به ضرايب درس‌ها، به درس‌هايي که ضريب پاييني دارند، توجه نمي‌کنند. نظر تو در اين‌باره چيست؟
 
من کاملاً با اين موضوع مخالفم که برخي از دانش‌آموزان به بعضي از درس‌ها اهميتي نمي‌دهند. دانش‌آموزاني که مي‌خواهند در کنکور موفق شوند، بايد به همه‌ي درس‌ها اهميت بدهند. با تجربه‌اي که در سال‌هاي قبل به دست آمده است، وقتي به درصد دانش‌آموزان قبول‌شده و مخصوصاً برترها نگاه مي‌کنيم، بيش‌ترِ آن‌ها در درس‌هاي اختصاصي به هم نزديک هستند و اين درس‌هاي عمومي است که سرنوشت‌ساز است.
 
دفتر برنامه‌ريزي چه تأثيري برايت دارد؟
 
دفتر برنامه‌ريزي را به طور کامل پر مي‌کنم؛ حتي برخي نکات ريز مثل ساعت‌هاي خواب در شب و روز را جدا مي‌نويسم و اين کار باعث مي‌شود که من در طول هفته، آرامش خوبي داشته باشم. هم‌چنين بعد از آزمون، کارنامه‌ام را به دقت بررسي مي‌کنم و درصدهاي هر درس را نگاه مي‌کنم و از خودم انتظار دارم که با توجه به وقتي که براي هر درس گذاشته‌ام، درصدي را که تعيين کرده‌ام، به دست بياورم. در غير اين صورت براي هفته‌ي بعد، ساعت بيش‌تري را براي آن درس تعيين مي‌کنم. اين کار زماني اتفاق مي‌افتد که ما دفتر برنامه‌ريزي خود را به طور کامل نوشته باشيم.
 
نظرت درباره‌ي کتاب خودآموزي چيست؟
 
به نظرم نوشتن اشتباهاتي که پي‌درپي مرتکب مي‌شويم، باعث مي‌شود در آزمون‌هاي جمع‌بندي با دوره‌ي اين مطالب، بفهميم که در چه قسمت‌هايي از کتاب مشکل داريم و وقت بيش‌تري براي‌شان بگذاريم.
 
در حال حاضر مسير شغلي و تحصيلي خودت را انتخاب کرده‌اي؛ يعني مکانيک خودرو. آيا آن را با علاقه انتخاب کرده‌اي؟
 
من رشته‌ام را با علاقه‌ي کامل و حمايت خانواده‌ام انتخاب کردم و به نظر من براي موفقيت در هر رشته‌اي اولويت اول، علاقه است.
 
آيا مي‌خواهي بعد از ورود به دانشگاه، اين رشته را در مقاطع بالاتر هم ادامه‌ بدهي؟
 
بعد از دانشگاه به قول معروف، تازه کار شروع شده و تصميمم جدي‌تر خواهد شد. نظرم اين است که تا جايي که بتوانم ادامه دهم.
 
الان چند سال است که در آزمون‌هاي برنامه‌اي شرکت مي‌کني؟
 
از سال 89 يعني دوم هنرستان در آزمون‌هاي برنامه‌اي شرکت مي‌کنم و تا الان در هيچ آزموني غيبت نکرده‌ام.
 
بيش‌ترين و کم‌ترين ترازت در آزمون‌ها چه‌قدر بوده است؟ اگر در يک آزمون ترازي که مي‌خواهي به دست نياوري، چه‌کار مي‌کني؟
 
کم‌ترين ترازم مربوط به اولين آزمون بود که تقريباً 5000 شدم؛ ولي اکنون ترازم به 7500 رسيده است. اگر تراز مورد نظرم را نياورم، بدون استرس براي آزمون بعد هدف‌گذاري مي‌کنم و براي رسيدن به آن تلاش مي‌کنم.
 
فکر مي‌کني تاکنون اسم يا عکست چند بار به عنوان دانش‌آموز برتر در مجله‌ي آزمون چاپ شده است؟
 
تاکنون 18 بار اسمم در مجله‌ي آزمون چاپ شده است.
 
مجله‌ي آزمون را چه‌قدر مطالعه مي‌کني؟
 
هميشه دنبال مي‌کنم مخصوصاً گفت‌وگو با دانش‌آموزان برتر و قسمت‌هاي ورزشي آن را مي‌خوانم.
 
در پايان اگر حرف خاصي داري، بگو.
 
من از پدر و مادر خود و تمام معلمان گرامي‌ام تشکر مي‌کنم و براي تمام دانش‌آموزان سخت‌کوش، آرزوي موفقيت دارم.