کاظم قلم چی : چگونه بهترین برنامه را داشته باشیم ؟

چگونه بهترین برنامه را داشته باشیم ؟ چگونه بهترین نتیجه را بگیریم ؟

کاظم قلم چی : چگونه بهترین برنامه را داشته باشیم ؟

 

چگونه بهترین برنامه را داشته باشیم ؟

چگونه بهترین نتیجه را بگیریم ؟

 

کارنامه و دستاوردهای شما در سال گذشته معلوم است و در اولین  آزمون تابستان نیز در یک آزمون تعیین سطح شرکت کرده اید و کارنامه ی این آزمون را هم دارید و اکنون می خواهید در پایان تابستان به بیشترین پیشرفت ممکن دست پیدا کنید  و در پایان سال تحصیلی هم  بهترین نتیجه را داشته باشید . برای این کار به یک برنامه ریزی  ریزی نیاز دارید . خوشبختانه این برنامه ریزی وقت زیادی از شما نمی گیرد اما ذهن شما را درگیر می کند . لطفا به الگویی که در این جا مطرح می کنم توجه کنید.


قدم اول را با بررسی برنامه ی راهبردی آغاز کنید .

برنامه ی راهبردی آزمون در طول سال تحصیلی هماهنگ با برنامه ی مدرسه  تنظیم شده است و در ایام تابستان  که مدرسه ها تعطیل است با دو محور نگاه به آینده و نگاه به گذشته طراحی شده . نگاه به آینده برای آن که درس های سال بعد را پیش خوانی کنید و نگاه به گذشته برای آن که درس های سال گذشته را فراموش نکنید . برای دوازدهمی ها که هنوز کتاب های درسی شان منتشر نشده است تاکید بیشتر در برنامه ی تابستان روی درس های نگاه به گذشته است یعنی دهم و یازدهم .اما برای بقیه ی پایه ها تاکید برنامه ی تابستان روی درس های نگاه به آینده است .


به نمودار پیشروی توجه کنید

امسال در سوال های نظرخواهی هر آزمون ، دو سوال در باره ی برنامه ی راهیردی می پرسیم تا شما به برنامه راهبردی بیشتر دقت کنید . این دوسوال یکی درباره ی  نمودار پیشروی در باره ی همان آزمون است  و دومی درباره ی نمودار پیشروی آزمون بعد است . نمودار های  پیشروی در برنامه ی راهبردی  میزان پیشروی  را در فاصله ی  هر دو آزمون  مشخص می کند و چون به صورت نمودار است فهم و درک آن سریع  اتفاق می افتد.


پس از توجه به نموار پیشروی ، به  برنامه ی هردرس توجه کنید .

در  برنامه ی هر درس ، نام فصل با حروف درشت و برجسته  نوشته شده است . جزئیات  برنامه ی هر درس با حروف ریزتر نوشته شده و صفحه های کتاب درسی  هم مشخص شده است . در برنامه ی دوازدهمی ها تعداد پیمانه ها ی هر درس نیز مشخص شده است . پیمانه ها ، تعداد بسته های بیست سوالی  ( و گاهی ده سوالی )  ، از کتاب های آبی کانون است که دانش آموزان  برای هر آزمون  مطالعه می کنند .  پیمانه ها و جزوه ی هوشمند دو  ابتکار جدید کانون برای سال 97 است . در سال آینده پیمانه ها را برای دانش آموزان سایر پایه ها هم ارائه خواهیم کرد .


برنامه ی راهبردی را شخصی سازی کنید

شخصی سازی برنامه ی راهبردی به دو دلیل  ضروری است :

دلیل اول : ممکن است در مدرسه تان ، در  یک یا دو درس ، از برنامه ی راهبردی کمی عقب تر یا  کمی جلوتر باشید .اگر در مدرسه عقب بودید اول ببینید که آیا تمام برنامه را عقب هستید یا فقط قسمتی از برنامه در مدرسه تدریس نشده است . سپس  تصمیم بگیرید که آیا آن درس را  خودتان ، خود آموزی وپیش خوانی  کنید یا این که در آن آزمون به سوال های  تدریس نشده پاسخ ندهید .  در مورد درس هایی که در مدرسه جلوتر هستید ، تصمیم گیری ساده تر است کافی است آن مباحث را دوره کنید و تعدادی هم تمرین حل کنید .

دلیل دوم : باید برنامه را با نیازهای آموزشی خودتان هم هماهنگ کنید .ممکن است  در یک درس  قوی تر و در درس دیگر ضعیف تر باشید و نیاز داشته باشید برای  یک درس ، بیشتر و برای درس دیگر کمتر  وقت بگذارید .  برنامه ی راهبردی را  به دو دلیل شخصی سازی می کنید  : برای هماهنگی با برنامه ی مدرسه و برای هماهنگی با نیازهای خودتان.


تقویت مهارت های شناختی و فراشناختی  در هنگام برنامه ریزی

وقتی برنامه ی راهبردی را شخصی سازی  می کنید و هنگامی که برای خودتان برنامه  ریزی شخصی را انجام می دهید سه مهارت سطح بالای شناختی  شما تقویت می شود :  داوری ،  حل مساله ، تصمیم گیری  و هم چنین موقعی که برای خودتان برنامه ریزی شخصی را انجام می دهید مهارت های فراشناختی  شما تقویت می شود : با روش های مطالعه ی هر درس  آشنا می شوید  و روش هایی راکه در هر درس برای شما مناسب تر است ،کشف می کنید.


گفت و گو کنید !

برای شخصی سازی برنامه ی راهبردی و برای تنظیم برنامه ی شخصی گفت و گو کنید . با پدر و مادر و با پشتیبان و  معلمان و دوستان و خانواده ی خود  گفت و گو کنید . شخصی سازی برنامه ی راهبردی و تنظیم برنامه ی شخصی کاری نیست که یک بار برای همیشه انجام شود .  همیشه به برنامه تان فکر کنید و به تدریح و با آزمون و خطا اشکالات برنامه تان را برطرف کنید و هفته به هفته برنامه تان را بهتر و بهتر کنید . برای این کار گفت وگو با دیگران به شما کمک می کند تا بهتر فکر کنید و تصمیم های بهتری بگیرید.


برنامه ریزی شخصی

هر دانش آموزی در کانون دو نوع برنامه دارد : برنامه ی راهبردی و  برنامه ی شخصی ( با دفتر برنامه ریزی).

 شما علاوه بر برنامه ی راهبردی به  یک برنامه ی شخصی  هم نیاز دارید : این که هفته ای چند ساعت درس بخوانید ، هر درس را چند ساعت بخوانید  و چگونه ساعات مطالعه ی خود را افزایش دهید  و از ساعات مطالعه ی خود بهترین نتیجه را بگیرید .  دفتر برنامه ریزی ، ابزار برنامه ریزی شخصی شماست . تکمیل دفتر برنامه ریزی خیلی ساده است و روزی یک یا دو دقیقه از وقت شما را می گیرد . کافی است پس از مطالعه ی هر درس ، زمان مطالعه ی  آن درس را در دفتر برنامه ریزی یادداشت کنید و در پایان روز ساعت ها ی مطالعه ی روزانه را جمع بزنید  .  اگر روزی درس نخواندید فقط در پایان روز عدد صفر را وارد می کنید و در پایان هفته ساعت های مطالعه ی  هفت روز را جمع می کنید  تا معلوم شود در آن هفته چند ساعت درس خوانده اید . مهم ترین تاثیر دفتر برنامه ریزی افزایش ساعت های مطالعه است  و دومین تاثیر آن وقتی آشکار می شود که صفحه ی 182 دفتر را تکمیل کنید . با پر کردن صفحه ی 182  یکی از دو عنصر کیفیت بهبود پیدا می کند و افزایش  می یابد .  مطالعه تان  به تعادل می رسد . افراط و تفریط نمی کنید . یک درس را بیش از حد و دیگری را کم را نمی خوانید . صفحه ی182 دفتر برنامه ریزی کمک می کند تا شما به تعادل  برسید .


همیشه به برنامه ریزی فکر کنید . همیشه گفت و گو کنید

برنامه ریزی کاری نیست که یک بار برای همیشه انجام دهید . پس از هر آزمون ، آزمون را بررسی می کنید و برای  آزمون بعد برنامه ریزی می کنید . برنامه ی راهبردی را شخصی سازی می کنید  و تصمیم می گیرید که در هفته های بعد چند ساعت درس بخوانید .کدام درس ها را بیشتر و کدام  را کمتر بخوانید . این که پس از هر آزمون برنامه ریزی می کنید خوب است . اما فکر کردن و برنامه ریزی  کاری نیست که فقط یک بار ، پس از هر آزمون انجام دهید  .همیشه به کارهایتان فکر کنید و تصمیم ها و ایده های مختلف را که به فکرتان  می رسد یا دیگران به شما پیشنهاد می کنند و به نظرتان خوب و منطقی است امتحان کنید تا بهترین برنامه و بهترین روش ها را پیدا کنید . هر دانش آموزی شرایط خود را دارد و بنابراین برنامه ی هر دانش آموز مخصوص خود اوست .


مهم ترین نقش را  در برنامه ریزی خود شما دارید . فکر کردن و برنامه ریزی را  آغاز کنید . به تدریج پیشرفت خواهید کرد .  

همه در کنار شما هستیم :  خانواده و معلمان و پشتیبان ها و دوستان خوب شماکاظم قلم چی

مرداد 97مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24