گفت‌وگو با مهران گلوائی، دانش‌آموز سال چهارم ریاضی از اراک "سیدرسول اسلامی"

اسم من بیش از 21 بار در مجله‌ی آزمون چاپ شده است

گفت‌وگو با مهران گلوائی، دانش‌آموز سال چهارم ریاضی از اراک "سیدرسول اسلامی"
در چه مدرسه‌اي تحصيل مي‌کني؟
 
در مدرسه‌ي علامه‌ي حلي اراک درس مي‌خوانم.
 
الان که نيم‌سال اول به پايان رسيده است، هفته‌اي چند ساعت درس مي‌خواني؟
 
45 ساعت.
 
پيوستگي‌ات به مدرسه چگونه است؟
 
درس‌هايم را مطابق با مدرسه مطالعه مي‌کنم و به نظرم حضور در مدرسه خيلي اهميت دارد.
 
نظرت درباره‌ي برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها چيست؟
 
برنامه‌ي راهبردي اين اطمينان را به من مي‌دهد که همه‌ي درس‌ها را به طور کامل مطالعه خواهم کرد.
 
چه‌قدر به برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها پيوستگي داري؟
 
خودم را طبق برنامه‌ي راهبردي براي آزمون آماده مي‌کنم.
 
در فاصله‌ي دوهفته‌اي آزمون‌ها، چگونه براي خودت برنامه‌ريزي مي‌کني؟
 
درس‌ها را به طور تستي و تشريحي در طي دو هفته به طور کامل مطالعه مي‌کنم و 30 درصد عمومي و 70 درصد اختصاصي مي‌خوانم. هم‌چنين تقريباً 40 درصد تشريحي و 60 درصد تستي مي‌خوانم.
 
دفتر برنامه‌ريزي چه نقشي را برايت ايفا مي‌کند و چه تأثيري دارد؟
 
با استفاده از دفتر برنامه‌ريزي مي‌توانم متعادل درس بخوانم. هم‌چنين باعث انگيزه براي افزايش ساعت مطالعه مي‌شود.
 
آيا صفحه‌ي 182 دفتر برنامه‌ريزي را پر مي‌کني؟ به نظرت پر کردن اين صفحه چه فايده‌اي دارد؟
 
بله؛ مي‌توانم وضعيت کلي خودم را در اين صفحه ببينم و متوجه مي‌شوم که به چه درس‌هايي کم‌توجهي کرده‌ام يا به چه درسي بيش از حد پرداخته‌ام.
 
 خانواده‌ات در مسيري که براي کنکور شروع کرده‌اي، چگونه از تو حمايت مي‌کنند؟
 
بزرگ‌ترين و بهترين حمايت خانواده‌ام، آرامش و انگيزه‌اي است که به من مي‌دهند.
 
فکر مي‌کني سال چهارم دبيرستان (سال کنکور) با سال‌هاي قبل چه فرق‌هايي داشته باشد؟
 
دانش‌آموزان در سال چهارم، بيش‌تر به کنکور توجه مي‌کنند؛ اما به نظر من تلاش براي موفقيت در کنکور بايد از سال‌هاي پايه شروع شود.
 
الان چند سال است که در آزمون‌هاي کانون شرکت مي‌کني؟
 
از سال دوم دبيرستان به مدت سه سال.
 
تا الان در چند آزمون غيبت داشتي؟
 
امسال در همه‌ي آزمون‌ها شرکت کرده‌ام.
 
چرا از سال دوم دبيرستان در آزمون‌هاي برنامه‌اي شرکت کرده‌اي؟
 
شرکت در آزمون‌هاي برنامه‌اي، هم انگيزه‌دهنده است و هم کنترل‌کننده و نقاط ضعف و قوتمان را به ما نشان مي‌دهد.
 
فکر مي‌کني آزمون دادن در سا‌ل‌هاي پايه – و نه فقط کنکور – چه اهميتي دارد؟
 
اگر ضعف‌ها از همان ابتدا و در پايه برطرف شوند، در سال چهارم، کار آسان خواهد بود. آزمون دادن در سال‌هاي پايه، کارمان را براي سال کنکور راحت‌تر مي‌کند.
 
فکر مي‌کني تاکنون چند بار اسم يا عکست به عنوان دانش‌آموز برتر در مجله‌ي آزمون چاپ شده است؟
 
بيش از 21 بار.
 
مجله‌ي آزمون را چه‌قدر مطالعه مي‌کني؟
 
تقريباً تمام مجله را همان روز جمعه بعد از آزمون مطالعه مي‌کنم. بخش ورزشي و دنيا در مقابل دوربين برايم جالب‌تر است.
 
آيا بخش گفت‌وگو با رتبه‌هاي برتر کنکور را در مجله‌ي آزمون مطالعه مي‌کردي؟ مصاحبه با کدام رتبه‌ي برتر برايت جالب‌تر و آموزنده‌تر بود؟
 
بله؛ گفت‌وگو با رستگار رحماني‌تنها. پشتکار ايشان خيلي به من اميد مي‌دهد که مي‌توانم ضعف‌هايم را با تلاش جبران کنم.