درس خواندن، اولویت چندم شماست؟

اگر می‌خواهیم در کاری موفق شویم، باید تمرکز خود را به طور کامل روی آن کار بگذاریم؛ به‌عبارتی آن کار باید اولویت اول ما باشد.

درس خواندن، اولویت چندم شماست؟

اگر می‌خواهیم در کاری موفق شویم، باید تمرکز خود را به طور کامل روی آن کار بگذاریم؛ به‌عبارتی آن کار باید اولویت اول ما باشد.

گاهی دانش‌آموزانی را می‌بینم که می‌خواهند همه کار بکنند و در کنار آن درس هم بخوانند. این طوری هم می‌توان درس خواند، اما وقتی حرف از آرزو می‌شود، می‌بینم که بهترین‌ها را می‌خواهند. به آن‌ها می‌گویم اگر مسیر موفقیت خودشان را در حوزه‌ی تحصیل می‌بینند، باید درس خواندن هم اولویت اول آن‌ها باشد.

حالا که فکر می‌کنم می‌بینم خیالم از بابت شما راحت است. شما که تصمیم گرفته‌اید تا در تابستان درس خواندن و آزمون دادن را در برنامه‌ی خود قرار دهید، حتماً درس خواندن اولویت اصلی شماست. پس به خودتان افتخار کنید.