کشف روش‌های من به روش تحلیل بازخورد

برای مدیریت خود باید از خودتان بپرسید: «روش‌های من چه هستند؟» کشف روش‌ها می‌تواند شما را از یک دانش‌آموز معمولی به یک دانش‌آموز برجسته و نخبه تبدیل کند.

کشف روش‌های من به روش تحلیل بازخورد

کشف روش‌های من به همان اندازه مهم است که کشف نقاط قوت من. برای هر دانش‌آموزی، پاسخ دادن به این پرسش که روش کار من چیست، حتی از پاسخ به این پرسش که نقاط قوت من کدام است، مهم‌تر است؛ زیرا روش مطالعه و درک و فهم هر درس مانند نقاط قوت او منحصر به خود اوست؛ یعنی غیر قابل تقلید و تکرارناپذیر است؛ ازاین‌رو با اطمینان می‌توان گفت با تقلید و تکرار روش مطالعه‌ی دیگری نتیجه نمی‌گیرید. کار درست این است که روش‌های خودتان را کشف کنید.

برای مدیریت خود باید از خودتان بپرسید: «روش‌های من چه هستند؟» کشف روش‌ها می‌تواند شما را از یک دانش‌آموز معمولی به یک دانش‌آموز برجسته و نخبه تبدیل کند. به تعداد دانش‌آموزان، روش‌های یادگیری وجود دارد؛ اما برای کشف روش‌های خود می‌توانید از تحلیل بازخورد استفاده کنید. به عنوان مثال روشی را برای مطالعه‌ی ریاضی تجربه ‌کنید؛ سپس نتایجی را که از کاربرد این روش انتظار دارید یادداشت کنید و نتایج واقعی را با انتظارات خود مقایسه کنید. از این مقایسه به‌سرعت می‌توانید نتیجه بگیرید که در کدام روش مهارت دارید و چه قسمت از کاری که کرده‌اید نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. یگانه راه‌حل کشف روش‌های خود، تحلیل بازخورد است.