کنکور 98

تابستان، اوقات خودمان را هدر ندهیم

مدرسه و تحصیل در تابستان در بسیاری از کشورها، از 6 تا 12 هفته به صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل در می‌آید و مشکلی به نام «فراموشی آموخته‌ها در تابستان» دانش‌آموزان را تهدید می‌ک

تابستان، اوقات خودمان را هدر ندهیم

مدرسه و تحصیل در تابستان در بسیاری از کشورها، از 6 تا 12 هفته به صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل در می‌آید و مشکلی به نام «فراموشی آموخته‌ها در تابستان» دانش‌آموزان را تهدید می‌کند. برای مبارزه با این مسئله در بسیاری از کشورها استفاده از برنامه‌های متنوع آموزشی در طول تعطیلات مورد توجه قرار گرفته است.

مثلاً در کشور کانادا دوره کردن کتاب‌های سال تحصیلی در طول تعطیلات قبل از شروع کلاس‌ها رایج شده است. در ژاپن روش سخت‌گیرانه‌تری با دادن تکالیف و حل تمرین توسط دانش‌آموزان رایج است. آن‌ها اعتقاد دارند علی‌رغم حضور بچه‌ها در کلاس درس، فرزندانشان باز هم وقت کافی برای بازی و تفریح دارند.

پیش‌ترها در کشور ما پدران و مادران برای آن‌که پایه‌ی درسی فرزندشان ضعیف نماند، از کلاس‌های تقویتی بهره می‌جستند؛ اما چند سال است که اولیای ایرانی برای مقابله با «فراموشی آموخته‌ها در تابستان» با چاشنی کمی درس در کنار تفریح و بازی و سفر تابستانی، مراقب هستند فرزندانشان اوقات زیاد فراغت در تابستان را به بطالت نگذرانند.