کنکور 98

زمان شیرین تست‌‌زنی

برای دانش‌آموزان برقراری تعادل بین زمان‌هایی که می‌خواهند درس بخوانند یا تست بزنند اغلب کار ساده‌‌ای نیست.

زمان شیرین تست‌‌زنی

برای دانش‌آموزان برقراری تعادل بین زمان‌هایی که می‌خواهند درس بخوانند یا تست بزنند اغلب کار ساده‌‌ای نیست. درواقع بیش‌ترِ دانش‌آموزان دچار وسواس فکری می‌شوند و فکر می‌کنند اگر بیش‌تر روی متن کتاب تمرکز کنند یا درس‌نامه‌های کتاب‌های تست را مورد بررسی قرار دهند، در تست‌زنی به نتیجه و نمره‌ی بهتری دست می‌یابند. حتی گاهی دانش‌آموز فکر می‌کند بهتر است ابتدا کل مطالب یک فصل را به طور کامل بخواند و بعد به سراغ حل تست برود؛ اما چنین نیست. تجربه نشان داده برای کسب درصد بالاتر انجام دو کار ضروری است:

  • 1. بهتر است بعد از مطالعه‌ی کتاب و درس‌نامه و نکته‌برداری از آن‌ها به سراغ تست بروید و روی تشریحی‌خوانی بیش از اندازه صبر نکنید.

  • 2. بسیار عالی است اگر یک درس یا فصل را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید و پس از مطالعه‌ی متن کتاب و درس‌نامه‌ی یک قسمت، تست‌های همان قسمت را کار کنید و بعد به سراغ مطالعه‌ی قسمت بعدی بروید.

اگر بتوانید بعد از مطالعه و نکته‌برداری، تست‌های همان قسمت را کار کنید، دید روشنی برای مرور همان قسمت و حتی مطالعه‌ی قسمت‌های بعدی خواهید داشت و چون تمرکزتان در هر فصل به طور تخصصی بر یک مبحث خواهد بود، بهتر می‌توانید به نتیجه‌ی دلخواه برسید.