کنکور 98

آموزش نقاشی کشیدن پنیر کارتونی

سلام دانش آموزان عزیز تا حالا شده که دوست داشته باشید پنیر هایی که در کارتون‌ها و انیمیشن‌ها می‌بینید را نقاشی کنید. اگر دوست دارید تا بدونید این پنیر را چجوری نقاشی میکن

آموزش نقاشی کشیدن پنیر کارتونی

سلام دانش آموزان عزیز

تا حالا شده که دوست داشته باشید پنیر هایی که در کارتون ها و انیمیشن ها می بینید را نقاشی کنید.

اگر دوست دارید تا بدونید این پنیر را چجوری نقاشی میکنند،عکس های زیر را به ترتیب دنبال کنید.مرحله ی اول


مرحله ی دوممرحله ی سوم


مرحله ی چهارم


مرحله ی پنجم


مرحله ی ششم


مرحله ی هفتمپنیر کارتونی آمادست. رنگش کن