کنکور 98

آموزش نقاشی کشیدن ماشین

سلام بچه‌ها اینبار با آموزش نقاشی کشیدن اتومبیل در کنار شما دانش آموزان خوب و عزیز هستیم. در این مطلب آموزش نقاشی در 9 مرحله توضیح داده می‌شود.

آموزش نقاشی کشیدن ماشین

سلام بچه ها
اینبار با آموزش نقاشی کشیدن اتومبیل در کنار شما دانش آموزان خوب و عزیز هستیم.

در این مطلب آموزش نقاشی در 9 مرحله توضیح داده می شود.


مرحله ی اول


مرحله ی دوم


مرحله ی سوم


مرحله ی چهارم


مرحله ی پنجم


مرحله ی ششم


مرحله ی هفتم


مرحله ی هشتم


مرحله ی نهم


اتومبیلتان را هر رنگی که دوست دارید رنگ کنید.