گفتگو با علی محمد رضوی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

دانش آموزان نخبه در تحصیل خودساخته اند اما حمایت و همراهی آنان باعث می‌شود تا احساس کنند در این مسیر رها نشده اند و افرادی پیگیر پیشرفت تحصیلی و موفقیت آنان هستند.

گفتگو با علی محمد رضوی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

دانش آموزان نخبه در تحصیل خودساخته اند اما حمایت و همراهی آنان باعث می شود تا احساس کنند در این مسیر رها نشده اند و افرادی پیگیر پیشرفت تحصیلی و موفقیت آنان هستند.


علی محمد رضوی عضو شورای معتمدین بورسیه گفت: مدت پنج سال است که عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی هستم اما نحوه آشنایی و همکاری ام با بنیاد مربوط به سال های پیش از وقف است.

وی افزود: از سال 80 در خصوص ساخت مدرسه در استان لرستان، با بنیاد قلم چی همراه شدم و در همین راستا کمک های شایان توجهی به مراکز آموزشی و فرهنگی این استان صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با نمایندگی های بنیاد قلم چی در استان لرستان به منظور معرفی بورسیه ها و آگاهی از وضعیت تحصیلی آنان، در ارتباط مستمر هستم.

وی در ادامه گفت: همه ساله پیش از آغاز سال تحصیلی، طی جلسه ای که با حضور رؤسای آموزش و پرورش استان داریم، اعلام می کنیم تا دانش آموزان واجد شرایط از مناطق مختلف استان را به ما معرفی کنند؛ تعدادی از معتمدین استان لرستان و حتی سایر استان ها نیز در این زمینه با ما همکاری دارند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان اظهار داشت: در طول سال به صورت مداوم پیگیر وضعیت حداقل 10 نفر از دانش آموزان بورسیه ای که معرفی می کنم، با کمک مدیرعامل و همچنین رئیس ستاد بانوان مجمع خیرین استان لرستان هستم.

وی به تاثیر مثبت همراهی با دانش آموزان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه دانش آموزان نخبه در زمینه پیشرفت تحصیلی افرادی خودساخته اند اما حمایت و همراهی این دانش آموزان باعث می شود تا احساس کنند در این مسیر رها نشده اند و افرادی پیگیر پیشرفت تحصیلی و موفقیت آنان هستند.

وی تصریح کرد: در این میان تعدادی از دانش آموزان برای تقویت انگیزه و هموار شدن راه موفقیت نیاز به حمایت و پیگیری بیشتری از سوی معتمدین دارند تا این مسیر را جدی تر طی کنند.

وی در پایان بیان کرد: همراهی معتمدین بورسیه برکات بسیاری را در مسیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و امیدوارم با عنایت به اهداف بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، هیچ دانش آموز با انگیزه ای به دلیل مشکل مالی از تحصیل باز نمانده و بتواند در مدارج علمی بالا بدرخشد.


گفتگو با علی محمد رضوی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

علی محمد رضوی

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
نهادهای پولی و مالی رشد-توسعه و پیشرفت از اقتصاد دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : سارا شریفی