آمادگی آزمون 5 مرداد؛ تست زبان انگلیسی یازدهم

آمادگی آزمون 5 مرداد؛ تست زبان انگلیسی یازدهم آمادگی آزمون 5 مرداد؛ تست زبان انگلیسی یازدهم

آمادگی آزمون 5 مرداد؛ تست زبان انگلیسی یازدهم

 تست زبان انگلیسی یازدهم

درس اول و دوم ( صفحه 34 تا 57)


آمادگی آزمون 5 مرداد؛ تست زبان انگلیسی یازدهم

آمادگی آزمون 5 مرداد؛ تست زبان انگلیسی یازدهم
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24