تحلیل آزمون، مرحله‌ی مهم فرایند آموزش

سؤال‌هایی را که به آن‌ها پاسخ نداده‌ایم بررسی کرده و نکات جدیدی که در سؤال‌ها وجود داشته یادداشت کنیم .

تحلیل آزمون، مرحله‌ی مهم فرایند آموزش

روزهای جمعه پس از برگزاری آزمون و دریافت کارنامه، به مرحله‌ی مهم تحلیل آزمون‌ می‌رسیم. این مرحله یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مراحل فرایند آموزش است که بهتر است به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وقتی پای صحبت دانش‌آموزان موفق‌ می‌نشینیم، اغلب دفتر ویژه‌ای برای تحلیل آزمون دارند.

برای تحلیل صحیح و کاربردی باید مراحل زیر را طی کنیم:

1. سؤال‌هایی را که به آن‌ها پاسخ نداده‌ایم بررسی کرده و نکات جدیدی که در سؤال‌ها وجود داشته یادداشت کنیم و سؤال‌ها را به همراه پاسخ کامل و نکات مهم آن در دفتر تحلیل آزمون بنویسیم.

2. سؤال‌هایی که به آن‌ها پاسخ صحیح نداده‌ایم از روی دفترچه‌ی پاسخ مطالعه کنیم تا به علت اشتباه خود پی ببریم. البته بهتر است پیش از بررسی پاسخ صحیح، یک بار دیگر خودمان در منزل سعی کنیم سؤال را به پاسخ درست برسانیم. درنهایت چنان‌چه پاسخ نادرست ما ناشی از بی‌دقتی نبود و نکته‌ی خاصی داشت، آن را نیز در دفتر تحلیل آزمون، یادداشت کنیم.

3. سؤال‌هایی را که پاسخ صحیح به آن‌ها داده بودیم از روی پاسخ‌نامه مطالعه کنیم تا اگر راه‌حل مناسب‌تری برای آن‌ها ارائه شده بود، آن را نیز یاد بگیریم.

دفتر تحلیل آزمون پس از هر آزمون، یک دستاورد بزرگ و مهم محسوب‌ می‌شود. درواقع کتابی است که مخصوص خودمان است و با دست خودمان نوشته‌ می‌شود تا از آموزه‌های آن برای رسیدن به موفقیت در آزمون‌های بعدی، امتحانات مدرسه و درنهایت کنکور، استفاده کنیم.